FoU-dagen i Luleå 2019

Den 12 september 2019 bjöd AFA Försäkring in till en FoU-dag på temat "Från risk till frisk i arbetslivet". Det blev en inspirerande dag om vad som behövs för att människor och organisationer både ska få möjlighet att bli och fortsätta vara hållbara och hälsofrämjande.

Tack för stort intresse! 

Presentationer i pdf-format från FoU-dagen

Attraktiva arbetsplatser – hur skapar vi hållbara framtidslösningar?
- Therese Öhrling, universitetslektor, Luleå tekniska universitet.

Sjuk statistik – fakta från AFA Försäkrings unika skadedatabas
- Anna Weigelt, chef Analysavdelningen, AFA Försäkring.

Är arbete bra för hälsan? Friskfaktorer i organisationer – tillkommer inte av en slump, utan genom ett målmedvetet och långsiktigt arbete
- Eva Vingård, professor emerita, Uppsala universitet.

Konkreta tips för ditt hälsofrämjande ledarskap (länk till Prevent.se)
- Britta Carlström, projektledare, Prevent.

Toppa frisknärvaron i välfärdssektorn med resursteam
- Ann-Sofie Karlsson, chef Suntarbetslivs resursteam.