FoU-dagen 12 september i Luleå

Den 12 september 2019 bjuder AFA Försäkring in till en FoU-dag på temat "Från risk till frisk i arbetslivet". Det blir en inspirerande dag om vad som behövs för att människor och organisationer både ska få möjlighet att bli och fortsätta vara hållbara och hälsofrämjande.

Den här sidan uppdateras fortlöpande med programpunkter och ny information.

Från risk till frisk i arbetslivet

- forskning och verktyg som hjälper dig att skapa en hållbar och hälsofrämjande arbetsplats.

Plats: Luleå konserthus

Datum: Torsdag den 12 september 2019

Tid: 9.00 - 16.00

Dagen är kostnadsfri och riktar sig till representanter från näringsliv, välfärdssektorn, forskare och arbetsmarknadens parter.

För frågor, kontakta: fouevent@afaforsakring.se

Vad är det som bidrar till friska och välfungerande organisationer? Vad säger den senaste forskningen om de förändringar som just nu pågår i arbetslivet? Hur påverkar det vår arbetsmiljö och hälsa? Vilka verktyg finns tillgängliga för att du ska kunna skapa en hållbar och hälsofrämjande arbetsplats?

Forskarna Nanna Gillberg, Eva Vingård och Therese Öhrling.

Forskarna Nanna Gillberg, Eva Vingård och Therese Öhrling delar med sig av den senaste forskningen inom området.

Du får ta del av AFA Försäkrings tänkvärda statistik om den långvariga sjukfrånvaron. Suntarbetslivs resursteam presenterar hur du systematiskt kan arbeta med att skapa friska arbetsplatser inom sjukvård, barn- och äldreomsorg. Prevent visar sitt nylanserade webbverktyg där fokus ligger på hur ledarskap kan bidra till att stärka styrkor och lyfta det positiva istället för problem.

Talarna som du möter under dagen är:

  • Nanna Gillberg, forskare, Göteborgs universitet
  • Eva Vingård, Professor emerita, Uppsala universitet
  • Therese Öhrling, Universitetslektor, Luleå tekniska universitet
  • Britta Carlström, kommunikatör, Prevent
  • Ann-Sofie Karlsson, chef Suntarbetslivs resursteam
  • Anna Weigelt, chef Analysavdelningen AFA Försäkring

Varmt välkommen till FoU-dagen i Luleå!

Vänliga hälsningar
Susanna Stymne Airey, chef Förebygga på AFA Försäkring