Seminarier 2019

Ny kunskapsöversikt om arbete med höjda armar och skulderbesvär

Det finns vissa belägg för att arbete med höjda armar orsakar besvär i skuldrorna. Starkare belägg finns för att arbete med armbågarna över axlarna orsakar skulderbesvär. Det visar den kunskapsöversikt om arbete över axelhöjd som nyligen presenterades på AFA Försäkring.

Läs om seminariet, se presentationer och filmupptagning

Delat ledarskap kan ge bättre arbetsmiljö – när det fungerar

Två chefer som delar ledarskap i skolan kan både minska bördan för rektorer och förskolechefer och ge bättre undervisning. Men det kräver prestigelöshet, förtroende och gemensamma värderingar. Det visar den forskning Marianne Döös nyligen presenterade på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och se presentationen

Ny rapport om olyckor i människonära arbetssituationer

Olyckor i kontakt med andra människor utgör cirka tre procent av alla arbetsolyckor och drabbar kvinnor oftare än män. Olyckorna är vanligast inom skola, vård och omsorg. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades den 5 mars.

Läs mer, se filmad intervju och ladda ner rapporten

Positiv syn på åldrande bidrar till hållbart arbetsliv

Den arbetande befolkningen blir allt äldre och vi förväntas alla jobba längre. Ett hållbart arbetsliv kräver strategier för arbetsanpassning och en mer positiv attityd till åldrande. Det visar den forskning som Mikael Widell Blomé nyligen presenterade på AFA Försäkring.

Läs referat och se presentation, filmad intervju och filmupptagning.

Samlad kunskap om arbetsmiljöns betydelse för ohälsa

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har sammanställt kunskap om arbetsmiljöns betydelse för ohälsa. Vid ett seminarium på AFA Försäkring presenterade man sammanställningen och visade hur den kan användas för att identifiera områden där det behövs mer forskning.

Läs mer om seminariet