Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

Dagens arbetsplatser blir allt mer digitaliserade. En utmaning för arbetsgivare är att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och vara medveten om de effekter som den kan ha på arbetstagarnas arbetsmiljö och hälsa. Hur kan vi arbeta och leda effektivt och hälsosamt i ett digitaliserat arbetsliv?

Inbjudan till FoU-dagen 14 november i Karlstad 

AFA Försäkring bjuder in till en FoU-dag med fokus på digitaliseringens effekter på vår arbetsmiljö. Vad säger forskningen redan nu om hur arbetsmiljön har förändrats? Hur ser det ut framåt? Vilka nya risker behöver arbetsgivare vara medvetna om?

AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling, FoU, som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och landsting. För att uppmärksamma vad som händer inom de forskningsområden AFA Försärking finansierar, arrangeras seminariedagar som denna.

Dagen riktar sig till forskare, företag och organisationer i privat och offentlig sektor samt representanter för arbetsmarknadens parter. Även media är välkomna. En dag för de som arbetar med, ansvarar för eller forskar kring arbetsmiljö eller hållbart arbetsliv. Programmet innehåller föreläsningar om aktuell forskning på området, goda exempel och workshoppar. Tillsammans kommer vi att diskutera viktiga kunskapsluckor inom forskningen på området. Under dagen kan du också prova på några av Sunt Arbetslivs och Prevents digitala verktyg.


  Preliminärt program

   Hålltider  Moderator
Hans Gennerud, Gullers Group.
  08:30-09:00 Registrering och kaffe 
  09:00-09:15 Välkomna 

Susanna Stymne Airey, chef Förebygga, AFA Försäkring. 

  09:15-10:00 Hållbart arbetsliv – en fråga som berör oss alla
Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Inklusive case: Valmet med HR-chef Andreas Beckman
  10:00-10:15 Digitaliseringens utmaningar för ett hållbart arbetsliv
Moderator Hans Gennerud, Gullers Group, för ett samtal med Jan Gulliksen, fd ordförande i Digitaliseringskommissionen och professor i människa-data interaktion på KTH som är med via länk och Jacob Lindfors, Omvärldsbevakare AFA Försäkring.
  10:15-10:35  Fika och mingel 
  10:35-11:15 Workshop
  11:15-11:45 Smarta kläder visualiserar risker i arbetet 
Jörgen Eklund, professor i industriell ergonomi, KTH, samt Lena Moestam, Senior Research & Development Engineer på Volvo Trucks. 
  11:45-12:40 Lunch
  12:40-13:15 E-hälsotjänsters påverkan på sjukvårdspersonalens arbetsmiljö 
Gudbjörg Erlingsdottir, docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola. 
  13:15-14:40 Workshop inklusive fika 
 14:40-15:20 Digitalisering och ledarskap
Jan Gulliksen, fd ordförande i Digitaliseringskommissionen och professor i människa-data interaktion, KTH
  15:20-15:45

Paneldiskussion 

  15:50-16:00 Avslutning

Susanna Stymne Airey, chef Förebygga, AFA Försäkring och moderator Hans Gennerud.


Om du inte redan fått en inbjudan men är intresserad av att delta i mån av plats kan du skicka en e-post till fouevent@afaforsakring.se

Information om dagen

Dag: Tisdag 14 november

Tid: Kl 09:0016:00. Registrering och kaffe från kl 08:30.

Plats: Karlstad Congress Culture Center, CCC, i Karlstad