Tydligt samband mellan arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdom

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring presenteras en litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), av Töres Theorell, professor, Stockholms universitet och Charlotte Hall, projektledare.

Seminarium: Tydligt samband mellan arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdom