Psykisk ohälsa i kontaktyrken

Under de senaste åren har sjukskrivningarna ökat i Sverige och de psykiska diagnoserna står för en stor del av ökningen. Personer som arbetar i så kallade kontaktyrken brukar ofta nämnas som en särskilt utsatt grupp.

Psykisk ohälsa i kontaktyrken

Anna Weigelt, analytiker, AFA Försäkring presenterar en rapport om psykisk ohälsa bland sysselsatta i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg i kommun- och landstingssektorn.

Läs rapporten