JA-delegationen: Hela lönen, hela tiden- utmaningar för ett jämställt arbetsliv

JA-delegationen: Hela lönen, hela tiden- utmaningar för ett jämställt arbetsliv

JA-delegationen lämnar sitt slutbetänkande "Hela lönen, hela tiden – utmaningar för ett jämställt arbetsliv" (SOU 2015:50) till arbetsmarknadsminsister Ylva Johansson. Delegationens ordförande Anna Hedborg presenterar delegationens slutsatser och förslag, därefter följer ett panelsamtal med några av delegationens ledamöter.

Till presentationen