Arbetsmarknadsdepartementet bjuder in till ett seminarium om psykosociala arbetsmiljöfrågor

Seminariet är en del av Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för
arbetsmiljöpolitiken har börjat. En viktig del i en väl fungerande arbetsmiljöpolitik är en dialog mellan staten och arbetsmarknadens parter om hur politiken kan utvecklas och vilka insatser som bör göras. Som ett led i detta arbete anordnar Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med AFA Försäkring tre kunskapsseminarier under våren. Det tredje seminariet hålls på temat psykosociala arbetsmiljöfrågor. 

Medverkande i panelen: 

Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet
Mattias Dahl, förhandlingschef Svensk handel
Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
Eva Thulin Skantze, utredare, arbetsmiljöstrateg SKL