En god arbetsmiljö för framtiden

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att förebygga ohälsa och ska vara en central del i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Regeringen har tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbetsmarknadens parter. Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fördjupningsseminarier om regeringens arbetsmiljöstrategi under året.

Följ livesändningen av webbinariet den 8 oktober klockan 8. Klicka på pilen i bilden ovan för att se sändningen.

Arbetsmarknadsdepartementet bjuder tillsammans med Afa Försäkring in till digitala seminarier som fördjupar sig i arbetsmiljöstrategin.

Kommande fördjupningsseminarium

Fredagen den 8 oktober kl. 08.00–10.00, del 3 av 4:

Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

Det tredje seminariet kommer att handla om tryggt arbetsliv. Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Kunskap om arbetsmiljö är viktigt och ett systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall. Nollvisionen utvidgas från att ingen ska behöva dö på sitt arbete, till att ingen heller ska behöva dö till följd av sitt arbete. Frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö prioriteras och följs upp samt att hot och våld i arbetslivet behöver tas på allvar.

Anmäl dig här senast torsdag 7 oktober

Ställ gärna frågor redan nu som vi kan lyfta på seminariet.
Skicka in dem till oss på fou@afaforsakring.se

PROGRAM:

Moderator Ellinor Persson hälsar välkommen tillsammans med Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring.

Inledning
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet.

Ett tryggt arbetsliv

Tankar om nollvisionen för arbetsorsakade dödsfall: Var står vi?
Maria Albin, överläkare och professor, Centrum för arbets- och miljömedicin och Institutet för miljömedicin, Stockholm

Arbetsmiljöstrategi – nu och framåt
Erna Zelmin, generaldirektör Arbetsmiljöverket
Anna Mannikoff, Stf generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Byggbranschens Säkerhetspark och hur vi arbetar med nollvisionen
Berndt Jonsson, Nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor, Byggföretagen
Ulf Kvarnström Arbetsmiljösamordnare, Byggnads

Hot och våld

Statistik hot och våld
Anna Weigelt analyschef Afa Försäkring

Våld och hot i arbetslivet – Bara en bagatell eller det ingår väl i jobbet?
Sofia Wikman, Docent högskolan i Gävle
Kristina Zampoukos, universitetslektor Mittuniversitet
Jenny Jakobsson, universitetslektor Malmö universitet

Att skapa en trygg arbetsmiljö tillsammans
Ulrika Emmoth, HR-strateg, Eskilstuna kommun

OSA-Föreskriften
Arbete pågår med utvärdering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Hannes Kantelius, senioranalytiker, Arbetsmiljöverket

Avslutning
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring och moderator Ellinor Persson

_________________________________________

Genomförda fördjupningsseminarier

Del 1 av 4: Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv
Det första seminariet hölls den 23 april och handlade om hur man skapar ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön har stor betydelse för hur länge människor kan och vill arbeta. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet. Kunskap om hur en bra arbetsmiljö skapas och vad som främjar ett mer hållbart arbetsliv kräver både forskning av hög kvalitet och att forskningsresultaten sprids till och används på arbetsplatserna. 

Läs mer och se en filminspelning av seminariet

_________________________________________

Del 2 av 4: Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande

Det andra seminariet hölls den 28 maj och handlade om ett hälsosamt arbetsliv. Var och en som arbetar ska ha möjlighet till god hälsa. Arbetsmiljön ska bidra till ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Balans mellan krav och resurser, medarbetares makt och inflytande över sitt arbete, god gemenskap och stöd från chefen är några friskfaktorer i arbetet.

Om arbetsmiljön inte bara är bra utan även hälsofrämjande och bidrar till produktivitet gynnar det såväl enskilda individer, företagare och verksamheter som samhället i stort. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att främja hälsa. En långsiktigt god arbetsmiljö skapas genom välfungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Läs mer och se en filminspelning av seminariet

_________________________________________