En god arbetsmiljö för framtiden

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö̈. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att förebygga ohälsa och ska vara en central del i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Regeringen har tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbetsmarknadens parter. Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra fördjupningsseminarier om regeringens arbetsmiljöstrategi under året.

Arbetsmarknadsdepartementet bjuder tillsammans med Afa Försäkring in till fyra digitala seminarier som fördjupar sig i arbetsmiljöstrategin.

Kommande fördjupningsseminarier

Fredagen 10 september, del 3 av 4: 
Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

Anmäl dig här senast torsdag 9 september

_________________________________________

Fredagen den 8 oktober, del 4 av 4: 
En arbetsmarknad utan fusk och brott – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel

Anmäl dig här senast torsdag 7 oktober

_________________________________________

Genomförda fördjupningsseminarier

Del 1 av 4: Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv
Det första seminariet hölls den 23 april och handlade om hur man skapar ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön har stor betydelse för hur länge människor kan och vill arbeta. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet. Kunskap om hur en bra arbetsmiljö skapas och vad som främjar ett mer hållbart arbetsliv kräver både forskning av hög kvalitet och att forskningsresultaten sprids till och används på arbetsplatserna. 

Läs mer och se en filminspelning av seminariet

_________________________________________

Del 2 av 4: Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande

Det andra seminariet hölls den 28 maj och handlade om ett hälsosamt arbetsliv. Var och en som arbetar ska ha möjlighet till god hälsa. Arbetsmiljön ska bidra till ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Balans mellan krav och resurser, medarbetares makt och inflytande över sitt arbete, god gemenskap och stöd från chefen är några friskfaktorer i arbetet.

Om arbetsmiljön inte bara är bra utan även hälsofrämjande och bidrar till produktivitet gynnar det såväl enskilda individer, företagare och verksamheter som samhället i stort. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att främja hälsa. En långsiktigt god arbetsmiljö skapas genom välfungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Läs mer och se en filminspelning av seminariet

_________________________________________