En god arbetsmiljö för framtiden

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö̈. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att förebygga ohälsa och ska vara en central del i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Regeringen har tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbetsmarknadens parter. Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra fördjupningsseminarier om regeringens arbetsmiljöstrategi under året.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

I februari 2021 presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den nya strategin vid ett digitalt seminarium på Afa Försäkring.

Nu bjuder Arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med Afa Försäkring in till det första av fyra digitala seminarier som fördjupar sig i arbetsmiljöstrategin.

Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv

Del 1 av 4:
Fredagen den 23 april kl. 9.00–10.30

Det första seminariet kommer att handla om hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön har stor betydelse för hur länge människor kan och vill arbeta. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet. Kunskap om hur en bra arbetsmiljö skapas och vad som främjar ett mer hållbart arbetsliv kräver både forskning av hög kvalitet och att forskningsresultaten sprids till och används på arbetsplatserna.

Anmäl dig här senast 21 april

FREDAG 23 APRIL KL. 9.00–10.30  PROGRAM

Moderator Ellinor Persson hälsar välkommen tillsammans med Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring

Inledning
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet

Alla ska kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv

Ung i arbetslivet:
Petter Gustavsson, professor, Karolinska Institutet

Ständigt lärande, kompetensutveckling och omställning:
Ewa Wikström, VD, Omställningsfonden
Lennart Hedström, VD, TRR Trygghetsrådet

Äldre i arbetslivet:
Anders Ferbe, Senior arbetskraft
Maria Albin, professor, Karolinska Institutet

Forskningssatsningar i arbetslivet

Kunskapsuppbyggnad och nyttiggörande av forskning:
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring
Cecilia Beskow, chef forskningsavdelningen, Forte
Nader Ahmadi, generaldirektör, Mynak

Avslutning

Rasmus Cruce-Naeyé, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Varmt välkommen!
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring

Media hälsas också välkomna att delta i webbinariet.

_________________________________________

Kommande fördjupningsseminarier

Fredagen 28 maj: 
Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande

Anmäl dig till seminariet fredag 28 maj här

_________________________________________

Fredagen 10 september: 
Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

Anmäl dig här till seminariet fredag 10 september här

_________________________________________

Fredagen den 8 oktober: 
En arbetsmarknad utan fusk och brott – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel

Anmäl dig till seminariet fredag 8 oktober här