Hur förebygga arbetsskador bland unga?

Unga drabbas mer än andra av arbetsskador. Det kan bero på en rad orsaker som t.ex bristfällig introduktion till arbetet.

Hur förebygga arbetsskador bland unga?