Arbetslivsinriktad rehabilitering

Professor Kerstin Ekberg redogör för vilken kunskap vi har idag om åtgärder för att främja återgång i arbete och hållbar arbetsförmåga

Arbetslivsinriktad rehabilitering