Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

I rapporten redovisas de mest riskfyllda jobben, de vanligaste orsakerna till olycksfall och utvecklingen av arbetsskador och långa sjukfall.

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro