Frukostseminarier

AFA Försäkrings frukostseminarier riktar sig i första hand till personer som har en aktiv roll inom socialförsäkringsområdet samt arbetsmiljö- och hälsofrågor på ett antal utvalda organisationer.

Inbjudan med anmälningsmöjlighet till seminarierna skickas ut ca 3 veckor innan seminariet. I mån av plats kan även andra intresserade anmäla sig till afaseminarier@afaforsakring.se

Preliminärt program våren 2020

Datum

Program

   
6 februari Claes Jansson, särskild utredare på regeringskansliet, presenterar en delrapport av utredningen: En trygg sjukförsäkring med människan i centrum
   
14 februari

Sitter vi i samma båt? Så påverkar chefens och medarbetarnas skattningar hälsofrämjande insatser
Henna Hasson, professor i implementeringsvetenskap på Karolinska Institutet och Ulrica von Thiele Schwarz, professor i psykologi på Mälardalens Högskola samt verksam på Karolinska Institutetdelar med sig av sin forskning inom området.

   
27 mars

Föräldrapenning – hur används den och vad vet föräldrar om reglerna? Seminariet om försäkringen föräldrapenning och Föräldrapenningtillägget (FPT) blev inställt pga rådande situation. För att komma åt de rapporter ISF skulle ha presenterat på seminariet samt AFA Försäkrings rapport om föräldrapenningtillägget (FPT), följ denna länk till seminariesidan.

   
8 april INSTÄLLT SEMINARIUM: Kunskapsöversikter inom arbetsmiljöområdet – var hittar man dem och kan man lita på dem? Seminariet inställt på grund av rådande situation med coronaviruset. Läs istället en kort intervju med Bengt Järvholm, från Umeå universitet, som berättar om den nya rapporten som skulle presenterats på seminariet. Se intervju och länk till rapporten här. 
   
24 april

Förbättrad psykosocial arbetsmiljö genom dialog och riskbedömningar Medverkande: Tomas Backström, Professor, Innovation & Design, Rachael Berglund, PhD Student, Innovation & Design, eventuellt medverkar även representanter från Volvo CE. Kan team coachning påverka psykosociala säkerhetsklimatet för ökad hälsa och effektivitet? 

På grund av rådande omständigheter med covid-19, coronaviruset, kommer seminariet att sändas digitalt. 

   
6 maj

Återgång i arbetet efter psykisk ohälsa Seminarium om möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan i syfte att öka återgång i arbetet bland personer med psykisk ohälsa. Talare: Elisabeth Björk Brämberg, forskare vid Karolinska Institutet.

På grund av rådande omständigheter med covid-19, coronaviruset, kommer seminariet att spelas in och finnas tillgängligt digitalt. 

   
29 maj

Systematiskt arbetsmiljöarbete inom pappersmassa, gruv- och stålindustrin Om två olika forskningsprojekt från IVL med AnnBeth Antonsson och Maria Vigren.

På grund av rådande omständigheter med covid-19, coronaviruset, kommer seminariet att spelas in och finnas tillgängligt digitalt. 

   
11 juni

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro AFA Försäkrings stora årliga statistikrapport presenteras.

På grund av rådande omständigheter med covid-19, coronaviruset, kommer seminariet att spelas in och finnas tillgängligt digitalt. 

   
   

Kom med förslag

Vad skulle du vilja att vi anordnade för seminarier? Tipsa oss om ämnen på:
 afaseminarier@afaforsakring.se