Frukostseminarier

AFA Försäkrings frukostseminarier riktar sig i första hand till personer som har en aktiv roll inom socialförsäkringsområdet samt arbetsmiljö- och hälsofrågor på ett antal utvalda organisationer.

Inbjudan med anmälningsmöjlighet till seminarierna skickas ut ca 3 veckor innan seminariet. I mån av plats kan även andra intresserade anmäla sig till afaseminarier@afaforsakring.se

Preliminärt program hösten 2020

Fler seminarier kommer, allt eftersom de är klara.

Datum

Program

28 augusti Effektivare arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete vid vård i hemmet webbinarium med Sanny Shamoun, filosofie doktor i psykologi och arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
18 september

 

Judoinspirerat träningsprogram kan förebygga fallolyckor och minska fallskador på jobbet Statistik om fallolyckor och fallskador presenteras samt forskningsresultat från AFA Försäkrings och Svenska Judoförbundets gemensamma Fallkompetensprojekt. Forskare: Michail Tonkonogi, Högskolan Dalarna.

30 september

 

Omställningsförsäkringarna för privatanställda arbetare under covid-19 – AGB och Trygghetsfonden TSL

2 oktober
Arbetsmiljön under covid-19 – med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

23 oktober

 

Ny statistikrapport presenteras: Arbetsskador och sjukfrånvaro i vårdyrken 

13 november

 

Arbetsmiljöfaktorer och risk för ledgångsreumatism en kunskapssammanställning presenteras

 

 


26 november

 

Ny i yrket och vikten av introduktion
 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Kom med förslag

Vad skulle du vilja att vi anordnade för seminarier? Tipsa oss om ämnen på:
 afaseminarier@afaforsakring.se