Frukostseminarier hösten 2019

Här hittar du höstens preliminära program för frukostseminarierna hos AFA Försäkring.

AFA Försäkrings frukostseminarier riktar sig i första hand till personer som har en aktiv roll inom socialförsäkringsområdet samt arbetsmiljö- och hälsofrågor på ett antal utvalda organisationer. Inbjudan med anmälningsmöjlighet till seminarierna skickas ut ca 3 veckor innan seminariet. I mån av plats kan även andra intresserade anmäla sig till afaseminarier@afaforsakring.se

Preliminärt seminarieprogram

Datum

Program

29 augusti Hur påverkar åldrande sömn och trötthet? Vad kan skiftarbetare göra för att slippa vara ständigt trötta? Forskare: Göran Kecklund och Torbjörn Åkerstedt.
   
18 september Strategier för hantering av arbete och privatliv i ett digitalt arbetsliv Forskare: Kristina Palm, Ann Bergman och Kalle Rosengren.
   
26 september Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen? Riksrevisionens rapport om Jämställd sjukfrånvaro med Pathric Hägglund.
   
8 oktober Ny rapport: Kortvarig sjukfrånvaro bland privatanställda arbetare Statistikrapporten presenteras av Andreas Ek, analytiker på AFA Försäkring.
   
6 november Arbete efter hjärtinfarkt – en kunskapsöversikt med forskarna Per Gustavsson och Petter Ljungman.
   
12 november Försäkringar i arbetslivet med AFA Försäkring med Mats Åhman, Joakim Simonen och Niklas Karlsson, AFA Försäkring.
   
28 november Ny statistikrapport: 56+ i arbetslivet – och forskning på området Delegationen för senior arbetskraft presenterar rapporter och AFA Försäkrings statistikdelrapport om 56+ i arbetslivet presenteras.
   
5 december Strukturerad dialog främjar återgång i arbete vid psykisk ohälsa med forskaren med forskare Therese Eskilsson från Umeå universitet.

Kom med förslag

Vad skulle du vilja att vi anordnade för seminarier? Tipsa oss om ämnen på:
 afaseminarier@afaforsakring.se