Frukostseminarier

AFA Försäkrings frukostseminarier riktar sig i första hand till personer som har en aktiv roll inom socialförsäkringsområdet samt arbetsmiljö- och hälsofrågor på ett antal utvalda organisationer.

Inbjudan med anmälningsmöjlighet till seminarierna skickas ut ca 3 veckor innan seminariet. I mån av plats kan även andra intresserade anmäla sig till afaseminarier@afaforsakring.se

Preliminärt program våren 2020

Datum

Program

   
6 februari Claes Jansson, särskild utredare på regeringskansliet, presenterar en delrapport av utredningen: En trygg sjukförsäkring med människan i centrum
   
14 februari

Sitter vi i samma båt? Så påverkar chefens och medarbetarnas skattningar hälsofrämjande insatser
Henna Hasson, professor i implementeringsvetenskap på Karolinska Institutet och Ulrica von Thiele Schwarz, professor i psykologi på Mälardalens Högskola samt verksam på Karolinska Institutetdelar med sig av sin forskning inom området.

   
17 mars Seminarium på Kollektivavtalets dag med AMF, Alecta och AFA Försäkring.
   
27 mars

Seminarium kring försäkringen Föräldrapenningtillägget (FPT), statistik samt ISF som presenterar rapporten Uppföljning av nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen.

   
8 april Sammanställning av kunskapsöversikter om arbetsmiljö.
   
24 april Kan team coachning påverka psykosociala säkerhetsklimatet för ökad hälsa och effektivitet?
   
11 juni AFA Försäkrings årliga rapport om Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro presenteras.
   
   

Kom med förslag

Vad skulle du vilja att vi anordnade för seminarier? Tipsa oss om ämnen på:
 afaseminarier@afaforsakring.se