Frukostseminarier

AFA Försäkrings frukostseminarier riktar sig i första hand till personer som har en aktiv roll inom socialförsäkringsområdet samt arbetsmiljö- och hälsofrågor på ett antal utvalda organisationer.

Inbjudan med anmälningsmöjlighet till seminarierna skickas ut ca 3 veckor innan seminariet. I mån av plats kan även andra intresserade anmäla sig till afaseminarier@afaforsakring.se

Preliminärt program hösten 2020

Fler seminarier kommer, allt eftersom de är klara.

Datum

Program

28 augusti Effektivare arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete vid vård i hemmet webbinarium med Sanny Shamoun, filosofie doktor i psykologi och arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
18 september Forskningsresultat från Fallkompetensprojektet med Michail Tonkonogi, webbinarium
30 september Om arbetsbrist (AGB) och Omställningsstöd
23 oktober Statistikrapport från AFA Försäkring om vårdyrken
13 november Kunskapssammanställning om arbete och reumatologisk sjukdom
9 december Effekter av försäkringsmedicinska konsultationer och yttranden med Försäkringskassan.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Kom med förslag

Vad skulle du vilja att vi anordnade för seminarier? Tipsa oss om ämnen på:
 afaseminarier@afaforsakring.se