Frukostseminarier hösten 2019

Här hittar du höstens preliminära program för frukostseminarierna hos AFA Försäkring.

AFA Försäkrings frukostseminarier riktar sig i första hand till personer som har en aktiv roll inom socialförsäkringsområdet samt arbetsmiljö- och hälsofrågor på ett antal utvalda organisationer. Inbjudan med anmälningsmöjlighet till seminarierna skickas ut ca 3 veckor innan seminariet. I mån av plats kan även andra intresserade anmäla sig till afaseminarier@afaforsakring.se

Preliminärt seminarieprogram

Datum

Program

29 augusti Sömn, stress och schemaläggning med forskarna Göran Kecklund och Torbjörn Åkerstedt.
   
18 september Vägar till hållbart digitalt arbetsliv – gränskompetens med forskarna Kristina Palm, Ann Bergman och Kalle Rosengren.
   
26 september Riksrevisionens rapport om Jämställd sjukfrånvaro med Pathric Hägglund.
   
8 oktober AFA Försäkrings statistikrapport om korta sjukfall i privat sektor.
   
6 november Kunskapsöversikt, arbete efter hjärt- och kärlsjukdom med forskarna Per Gustavsson och Petter Ljungman.
   
12 november Försäkringar i arbetslivet med AFA Försäkring med Mats Åhman, Joakim Simonen och Niklas Karlsson, AFA Försäkring.
   
28 november Två rapporter från Delegationen för äldre i arbetslivet och AFA Försäkrings statistikrapport om äldre i arbetslivet.
   
5 december Komma tillbaka efter sjukskrivning med forskaren Therese Eskilsson.

Kom med förslag

Vad skulle du vilja att vi anordnade för seminarier? Tipsa oss om ämnen på:
 afaseminarier@afaforsakring.se