Tema forskning: Lärdomar från distansarbete under covid-19-pandemin

Den 12 oktober arrangerar Afa Försäkring ett livesänt hybridseminarium med samtal och nedslag i pågående forskning om arbete på distans och övergång till hybridarbete. Vi undersöker hur covid-19-pandemin har påverkat arbetsmiljö, individ, organisation och ledarskap med fyra forskare inom området.

Foton: Lina Arvidsson och Sara Winsnes, Johnér bildbyrå.

Se livesändningen här - klicka på länken.

Digitalt distansarbete är inte något nytt, men under pandemin mer eller mindre tvingades människor att arbeta hemifrån för att begränsa virusspridningen. Det som skedde kan ses som ett stort experiment och flera forskare har tagit chansen att fördjupa och utveckla kunskap om vad som händer med arbetsmiljön, människors upplevda välbefinnande och deras produktivitet när de tvingas till digitalt distansarbete i hemmet.

Några av de covid-19-projekt som Afa Försäkring finansierat har följt arbetsplatser inom privat och offentlig sektor. I det här seminariet får ni träffa dessa forskare och höra mer om hur samarbete, teamkänsla, organisering, ledarskap och onboarding-processer påverkas av arbete via digitala verktyg i hemmet.

Några konkreta frågor som seminariet belyser är: Vad hände när människors önskade sätt att hantera gränsen mellan arbete och övrigt liv utmanades? Vilka aspekter är viktiga för att utveckla förmågan att arbeta på distans? och Vad hände med vanor när arbetet flyttade hem?

Slutligen kommer seminariet att belysa hur man kan praktisera distansarbete i organisationer framöver.

Medverkande:

Kristina Palm, professor, Karlstad universitet

Frida Pemer, associate professor, Handelshögskolan Stockholm

Marina Heiden, professor, Högskolan i Gävle

Adesuwa Omorede, PhD, Mälardalens universitet 

Media hälsas välkomna att delta i webbinariet

Datum och tid: onsdag 12 oktober kl. 9.00–10.00.

Plats: Detta är ett hybridseminarium där du kan välja att antingen delta digitalt via livesändning eller att vara fysiskt på plats i Hörsalen på Afa Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm.

Anmälan

Fysisk anmälan senast 10 okt: anmäl dig här för att delta fysiskt på plats senast måndag 10 oktober. 

Digital anmälan senast 11 okt: anmäl dig till att delta digitalt här senast tisdag 11 oktober. 
Länken nedan till livesändningen av webbinariet kommer att skickas till dig som är anmäld.

Se livesändningen här - klicka på länken.

Frågor och mer information

Pressfrågor hänvisas till Linda Harling, presskommunikatör på Afa Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12.

Övriga frågor: afaseminarier@afaforsakring.se

Välkommen!

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa. Syftet är att bidra till färre arbetsskador och minskad långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.