Seminarier 2022

Försäkringskassan förnyar förvaltningen av sjukförsäkringen

Våren 2022 startade Försäkringskassan ett program för att förnya sin förvaltning av sjukförsäkringen. Den 29 november berättade programchef Andreas Larsson om det pågående förändringsarbetet vid ett seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Forskning om säkerhet på arbetsplatser vid samarbete med robotar

När industriföretag installerar nya robotar ökar behovet av kunskap om hur man skapar säkra och hållbara arbetsplatser. Den 21 november presenterade automationsforskaren Magnus Widfeldt resultat och arbetsmiljöverktyg från sin forskning om robotisering vid ett seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning, presentation och rapport

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom socialt arbete

I yrken inom socialt arbete är hot och våld den vanligaste orsaken till en arbetsolycka. Psykisk ohälsa är det vanligaste skälet till längre sjukfrånvaro. Det visar en ny statistikrapport som presenterades fredagen den 21 oktober vid ett seminarium på Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation.

Maria Schütt, forskningssekreterare på Afa Försäkring, och forskarna Marina Heiden, Adesuwa Omorede, Kristina Palm och Frida Pemer.

Lärdomar från pandemin för ett arbetsliv med ökat distansarbete

Som arbetsgivare bör man vara uppmärksam på hur medarbetarnas hälsa och välmående påverkas när fler arbetar mer på distans. Det är också viktigt att följa upp fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor. Det framkom vid ett seminarium den 12 oktober med fyra av forskarna i Afa Försäkrings stora satsning på forskning om covid-19-pandemins effekter på arbetsliv och hälsa.

Läs referat, se filmupptagning och presentation.

Närbild på kvinnas händer när hon tvättar dem i ett handfat.

Förebyggande insatser kan minska risken att få eksem på arbetet

Arbetsrelaterat eksem är en hudsjukdom som uppstår eller förvärras på arbetet. Den här typen av eksem är vanligast i industrin och inom vården och orsakas främst av kontakt med kemikalier eller av hudreaktion mot materialet i skyddshandskar. Det framkom när en ny statistikrapport och en ny kunskapsöversikt presenterades vid ett seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat, se filmupptaging och ladda ner rapport

Åldersmedvetet ledarskap kan bidra till ett hållbart arbetsliv

Allt fler människor uppnår en högre ålder och vi förväntas arbeta längre. För att skapa ett hållbart arbetsliv krävs medvetenhet om att arbetsförmågan förändras genom livet. Det berättade folkhälsoforskaren Kerstin Nilsson den 31 augusti vid ett seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Antalet allvarliga arbetsolyckor minskar från 2,6 till 2,4 olycksfall per 1 000 sysselsatta. De långvariga sjukskrivningarna fortsätter att minska för både kvinnor och män i såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades vid ett hybridseminarium den 14 juni.

Läs referat, se filmupptagning och ladda ner rapporten

Bild tagen ovanifrån på en persons underarmar och händer vid en laptop-dator.

Ny kunskapsöversikt om fysisk inaktivitet i kontorsmiljö

Forskning visar att långvarigt sittande kan vara skadligt för hälsan. Hur mycket man sitter i kontorsyrken verkar bero på hur arbetet är organiserat. Det visar den kunskapssammanställning som forskarna David Hallman och Svend Erik Mathiassen presenterade den 30 maj vid ett seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat, se filmupptagning och presentation

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro i byggbranschen

Risken att råka ut för ett allvarligt arbetsolycksfall är högre i byggbranschen än för samtliga yrkesgrupper i privat sektor i genomsnitt. Den långvariga sjukfrånvaron i branschen fortsätter att minska. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring som presenterades vid ett seminarium den 17 maj.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Gilla Jobbet – en heldag om arbetsmiljö

Den 26 april anordnades arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet på Norra latin och i Folkets hus i Stockholm. Deltagare från hela landet kom för att ta del av forskning och verktyg på denna arbetsmarknadens parters mötesplats för ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Läs sammanfattning och se filmupptagningar av seminarier

Seminarium: ISF värnar en rättssäker och effektiv socialförsäkring

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har som främsta uppgift att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och delar av Skatteverket. Syftet är att värna rättssäkerheten och att studera myndigheternas effektivitet. Det berättade generaldirektör Eva-Lo Ighe den 29 april på ett digitalt seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs sammanfattning, se presentation och filmupptagning

Seminarium: Socialstyrelsens uppdrag och utvecklingsarbete

Socialstyrelsen har i uppdrag att värna en jämlik hälsa och välfärd i Sverige. Det gör man bland annat genom att tillgängliggöra samlad kunskap och utveckla arbetet med försäkringsmedicin inom hälso- och sjukvården. Det framkom den 30 mars på ett seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs sammanfattning, se filmupptagning och presentation

Webbinarium: Tidiga rehabiliteringsinsatser kan förebygga sjukfrånvaro

Förebyggande rehabilitering kan göra det möjligt för anställda med begynnande ohälsa att behålla sin arbetsförmåga och undvika sjukskrivning. Det framkom på ett webbinarium den 16 februari som innehöll presentationer av Afa Försäkrings rehabiliteringsstöd, statistik över rehabiliteringsåtgärder och forskning om tidiga insatser vid psykisk ohälsa.

Läs sammanfattning, se filmupptagning och presentation

Ny rapport: Pappor som inte tar ut föräldrapenning

I Sverige kan föräldrar få föräldrapenning från Försäkringskassan för att vara hemma med sina barn. Numera är en del av dagarna reserverade för pappan. Trots detta har vart tredje barn en pappa som har tagit ut färre än 30 dagars föräldrapenning. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen som presenterades den 9 februari vid ett seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat, se filmupptagning och ladda ner rapporten

Ny forskning: Strategisk samverkan för nya arbetssätt – arbetsmiljöarbete i offentlig sektor

Under webbinariet den 26 januari presenterades forskning som ska bidra med kunskap om utvärdering och utveckling av nya arbetssätt inom arbetsmiljöarbetet i offentlig sektor. Hur kan arbetsmiljöarbetet integreras i den strategiska verksamhetsledningen? Hur kan verksamheter med hög sjukfrånvaro ta sig an arbetsmiljöarbetet?

Läs mer