Chef i kommunal verksamhet - hur hållbart är det?

Seminarium: Chef i kommunal verksamhet - hur hållbart är det?

Att rekrytera och behålla kompetenta chefer har blivit en allt viktigare fråga för Sveriges kommuner. Omsättningen är stor och många upplever det som svårt att hitta lämpliga chefskandidater, vilket får konsekvenser i verksamheten.