Arbetets betydelse för ryggproblem

Seminarium: Arbetets betydelse för ryggproblem

En ny systematisk litteraturöversikt från statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) presenterades av professor Karin Harms-Ringdahl och projektledare Charlotte Hall den 14 oktober 2014.