Växande sjuktal – Vad gör Försäkringskassan åt det?

De ökande sjuktalen är en viktig samhällsfråga. Försäkringskassan behöver tillsammans med hälso- och sjukvården och Sveriges arbetsgivare göra en kraftsamling för att bryta trenden och förebygga de växande sjuktalen.

Ann-Marie Begler tillträdde tjänsten som generaldirektör i september 2015 och kommer vid seminariet att berätta om Försäkringskassans arbete framöver. 

Ladda ner presentationen från seminariet