En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Förbättringar i arbetsmiljön kräver åtgärder från såväl staten som arbetsmarknadens parter Arbetsmarknadsdepartementet höll den 11 mars, i samarbete med AFA Försäkring, ett seminarium där regeringens nya arbetsmiljöstrategi presenterades och diskuterades.

Inspelning från seminariet - del 1

Inspelning från seminariet - del 2

Arbetet med strategin har pågått under 2015 i samråd med arbetsmarknadens parter. Skrivelsen utgör en inriktning, men innehåller även konkreta åtgärder som uppdrag till Arbetsmiljöverket, ett myndighetsgemensamt uppdrag om webbaserad information samt två utredningar.

#arbetsmiljöstrategin
www.regeringen.se/arbetsmiljostrategin

Program


Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, presenterar regeringens nya arbetsmiljöstrategi 2016–2020

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket, kommenterar arbetsmiljöstrategin

Paneldebatt inklusive frågor från publiken

Medverkande i panelen:
Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet
Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen
Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv
Torbjörn Johansson, LO
Lise Donovan, TCO
Caroline Olsson, SKL
Karin Fristedt, SACO
Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverket