Begravd i papper - "Administrationssamhället"

De administrativa arbetsuppgifterna tar upp allt mer av de anställdas arbetstid och stjäl fokus från kärnverksamheten. Inte minst inom offentlig sektor, där det administrativa i allt högre utsträckning utförs av till exempel lärare, läkare, socialsekreterare och sjuksköterskor.

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring presenterar docent Anders Ivarsson Westerberg, Södertörns högskola, ny forskning om vilka konsekvenser det har för kärnverksamheten när administrativa arbetsuppgifter tar upp allt mer av de anställdas arbetstid. Vad kan göras för att förhindra att det administrativa arbetet tränger ut kärnverksamheten?

Ta del av presentationen