Seminarier

AFA Försäkrings seminarier är ett forum för spridning av information, samtal och debatt. De ska spegla aktuella frågor som har anknytning till våra försäkringar och vårt stöd till förbyggande arbete. Här hittar du information om kommande seminarier och filmupptagningar, referat och presentationer från tidigare seminarier.

Kommande seminarier 2017

Att framträda eller inte – dolda funktionsnedsättningar på jobbet

2017-08-25
En ny studie visar att personer med dolda funktionsnedsättningar som multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, fibromyalgi, bipolär sjukdom, ADHD och depression upplever sin position i arbetslivet som både utsatt och osäker. Vad är det som avgör om, hur, när och för vem man väljer att framträda eller inte med sin dolda funktionsnedsättning?

Läs mer om seminariet här

Genomförda seminarier 2017

Seminarium: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

2017-06-21
Kommissionen för jämlik hälsa har undersökt hur ojämlikheter i hälsa uppstår, studerat folkhälsopolitiken och kommer nu med förslag på hur ett långsiktigt arbete för en mer jämlik hälsa kan se ut. Det framkom när Olle Lundberg, kommissionens ordförande, presenterade slutbetänkandet vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet här

Seminarium: Samlad kunskap om arbete i varma arbetsmiljöer

2017-06-13
Senare års klimatförändringar har medfört att risken att drabbas av värmeskador numera är större vid arbete utomhus än i traditionellt varma arbetsmiljöer som på pappersbruk eller i keramik- och metallindustrin. Det framkom när två nya kunskapsöversikter om att arbeta i värme presenterades på AFA Försäkring den 13 juni.

Läs mer om seminariet och ladda ner presentationerna

Seminarium: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

2017-05-30
Antalet allvarliga arbetsolyckor ligger sedan tre år tillbaka på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. Ökningen av långa sjukskrivningar har börjat avta. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro som presenterades den 30 maj.

Läs mer om seminariet och ladda ner rapporten här

Seminarium: Allt om städ – bättre arbetsmiljö och god lönsamhet inom städbranschen

2017-05-09
Städare löper större risk än andra yrkesgrupper att råka ut för arbetsolyckor eller att bli långvarigt sjukskrivna. De vanligaste orsakerna är fallolyckor eller ont i ryggen. Det framkom när en ny statistikrapport och flera forskningsprojekt presenterades på AFA Försäkrings seminarium om arbetsmiljön i städbranschen.

Läs mer om seminariet, se filmer och ladda ner presentationer

Seminarium: Arbetsplatsolyckor i byggbranschen

2017-03-16
Unga i byggbranschen löper störst risk att skada sig, äldre i branschen löper störst risk att skada sig allvarligt. Det framkom när Anna Weigelt och Mats Åhlgren presenterade en ny statistikrapport och Magnus Stenberg presenterade en ny forskningsrapport vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet, se filmer och ladda ner presentationer

Seminarium: Ny metodik för bedömning av organisatoriska risker

2017-02-23
Om vi kan synliggöra de tankebanor som ligger bakom organiserandet på en arbetsplats kan vi också se vilka risker de medför. Det var budskapet när forskaren Lisbeth Rydén presenterade sin metodik för bedömning av organisatoriska arbetsmiljörisker vid ett seminarium på AFA Försäkring. 

Läs mer om seminariet och ladda presentationen här.

Seminarium: Ersättning till efterlevande

2017-02-09
Vilket ekonomiskt skydd finns för anhöriga efter ett dödsfall? Vem får ersättning när jag dör? Det var ett par av de frågor Monica Zettervall, expert på Pensionsmyndigheten, Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor, och Annika Thid, försäkringsspecialist, besvarade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och ladda ner presentation här. 

Seminarium: Arbetets betydelse för prostatacancer

2017-01-24
Arbetet påverkar uppkomsten av cancer i prostatan och störst är risken för skiftarbetare, piloter och i yrken med helkroppsvibrationer. Det visar en ny kunskapsöversikt om kopplingen mellan arbetsmiljö och prostatacancer som Anders Knutsson, professor i folkhälsovetenskap, presenterade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och se presentationer och länkar här