Seminarier

Våra seminarier är ett forum för kunskapsspridning, samtal och debatt. Vi speglar aktuella frågor med koppling till våra försäkringar och vårt stöd till forskning och utveckling. Här hittar du information om kommande seminarier och referat, filmer och presentationer från tidigare seminarier.

Kommande seminarier 2018

29 maj: Nanomaterial på arbetsplatsen – små partiklar, olika effekter
Läs mer om seminariet här 

5 juni: Ny rapport! Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2018: 
Läs mer om seminariet här

______________________________________________________________________

Genomförda seminarier 2018

8 maj: Ny rapport: Arbetsskador inom industri och bygg – med fokus på unga
Läs mer om seminariet här

27 april: När arbetsmiljön krockar med socialrätten
Läs mer om seminariet här

13 april: Aktivitetsbaserade kontor – så påverkas vår arbetsmiljö och hälsa
Läs mer om seminariet här 

28 mars: Ny rapport: Fallolyckor på arbetet 
Läs mer om seminariet här

9 mars: Dags att vakna upp – sömn är viktigt
Läs mer om seminariet här

21 februari: Chefer i skottlinjen – mobbning på arbetet
Läs mer om seminariet här

6 februari: Trygghetsfonden TSL – ny verksamhetsmodell för en arbetsmarknad i förändring Läs mer om seminariet här

30 januari: Utredningen om en modern föräldraförsäkring 
Läs mer om seminariet här