Våra seminarier

Afa Försäkring arrangerar seminarier om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör våra försäkringar. Här presenterar vi den forskning vi finansierar och våra statistikrapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro. Nedan hittar du program för kommande seminarier och referat, filmer och presentationer från tidigare seminarier.

Kommande seminarier 2021

Se vårens program för frukostseminarierna
Afa Försäkrings frukostseminarier riktar sig i första hand till personer som har en aktiv roll inom socialförsäkringsområdet samt arbetsmiljö- och hälsofrågor på ett antal utvalda organisationer.

27 januari: Det nya bolaget Avtalat – en väg in och en väg ut
Läs mer om webbinariet här

Information apropå rådande situation med covid-19

På grund av rådande omständigheter med covid-19, coronaviruset, kommer frukostseminarierna tills vidare att sändas digitalt. Föreläsningar kommer att sändas vid planerad tidpunkt för respektive seminarium. Anmälan till seminarierna sker som vanligt. 

___________________________________________________

Genomförda seminarier 2020

26 november: Ny i yrket – vikten av en bra introduktion på jobbet
Läs mer om webbinariet här

13 november: Arbetsmiljöfaktorer och risk för ledgångsreumatism
Läs mer om webbinariet här

23 oktober: Ny rapport: Arbetsskador och sjukfrånvaro i vårdyrken
Läs mer om webbinariet här

21 oktober: Webbinarium: Framtidens arbetsmiljö är redan här – skapa ett hållbart arbetsliv med SAM
Läs mer om webbinariet här

2 oktober: Arbetsmiljön under covid-19 – med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Läs mer om webbinariet här

30 september: Omställningsförsäkringarna för privatanställda arbetare under covid-19 – AGB och Trygghetsfonden TSL
Läs mer om webbinariet här

18 september: Judoinspirerat träningsprogram kan förebygga fallolyckor och minska fallskador på jobbet
Läs mer om webbinariet här

28 augusti: Effektivare arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete vid vård i hemmet
Läs mer om webbinariet här

16 juni: Smittspridning, riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen?
Läs mer om webbinariet här

11 juni: Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2020
Läs mer om webbinariet här

29 maj: Säker arbetsmiljö – nollvision och entreprenörssäkerhet inom basindustrin
Läs mer om seminariet här

6 maj: Samverkan vid återgång i arbete efter psykisk ohälsa
Läs mer om seminariet här och se presentation och filmat webbinarium

24 april: Förbättrad psykosocial arbetsmiljö genom dialog och riskbedömningar
Läs sammanfattning och se presentation och filmat webbinarium

8 april: Kunskapsöversikter inom arbetsmiljöområdet – var hittar man dem och kan man lita på dem?
Seminariet blev inställt på grund av rådande situation kring coronaviruset.
Läs istället en kort intervju med Bengt Järvholm, från Umeå universitet, som berättar om den nya rapporten som skulle presenterats på seminariet.
Läs intervjun med Bengt Järvholm och ladda ner rapporten här.

27 mars: Föräldrapenning – hur används den och vad vet föräldrar om reglerna?
Seminariet blev inställt på grund av rådande situation kring coronaviruset. För att komma åt de rapporterna som ISF skulle ha presenterat på seminariet och AFA Försäkrings nya statistik rapport om Föräldrapenningtillägget (FPT), följ länken:
Läs mer här

14 februari: Sitter vi i samma båt? Så påverkar chefens och medarbetarnas skattningar hälsofrämjande insatser
Läs mer om seminariet här

6 februari: En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, Dir. 2018:26
Läs mer om seminariet här

___________________________________________________

Genomförda seminarier 2019

5 december: Återgång i arbete vid psykisk ohälsa
Läs mer om seminariet här

28 november: Ny statistikrapport: 56+ i arbetslivet – och forskning på området
Läs mer om seminariet här

12 november: Försäkringar i arbetslivet
Läs mer om seminariet här

6 november: Arbete efter hjärtinfarkt – en kunskapsöversikt
Läs mer om seminariet här

8 oktober: Ny rapport: Kortvarig sjukfrånvaro bland privatanställda arbetare
Läs med om seminariet här

26 september: Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?
Läs mer om seminariet här

18 september: Strategier för hantering av arbete och privatliv i ett digitalt arbetsliv
Läs mer om seminariet här 

29 augusti: Hur påverkar åldrande sömn och trötthet? Vad kan skiftarbetare göra för att slippa vara ständigt trötta?
Läs mer om seminariet här

11 juni: Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2019
Läs mer om seminariet här

21 maj: Halvdagsseminarium: Chefen i fokus 
Läs mer om seminariet här

16 maj: Vad gäller vid arbetsskada? – AFA Försäkring och Försäkringskassan reder ut begreppen
Läs mer om seminariet här

24 april: Ny rapport: Långvarig sjukfrånvaro orsakad av sjukdomar i muskler och skelett 
Läs mer om seminariet här 

3 april: Ny kunskapsöversikt om arbete över axelhöjd
Läs mer om seminariet här

28 mars: Delat ledarskap – vad, varför och hur?
Läs mer om seminariet här 

5 mars: Delrapport 1: Olyckor i människonära arbetssituationer
Läs mer om seminariet

14 februari: Att göra det osynliga synligt – heldagskonferens om kronisk smärta
Läs mer om konferensen

8 februari: Vinna eller försvinna – attityder och hantering av arbetskraft i olika åldrar
Läs mer om seminariet här

30 januari: Ny sammanställning av forskningsbehov och kunskapsluckor inom arbetsmiljö 
Läs mer om seminariet här

_____________________________________________________________ 

Genomförda seminarier 2018

11 december: Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden 
Läs mer om seminariet

3 december: Kemiska ämnen i arbetslivet - exponerade är vi allihop! 
Läs mer om seminariet

21 november: Arbetsplatsens betydelse för självmord och självmordsförsök
Läs mer om seminariet

13 november: Så ser försäkringsskyddet ut för privatanställda arbetare
Läs mer om seminariet

23 oktober: Förbättra arbetsmiljön med e-hälsolösningar och IT-upphandling
Läs mer om seminariet här

5 oktober: Ny rapport: Unga i arbetslivet
Läs mer om seminariet här

19 september: SCB Befolkningsutvecklingen och hur den påverkar antalet försäkrade hos AFA Försäkring
Läs mer om seminariet här

6 september: Ny kunskapsöversikt om tumbasartros
Läs mer om seminariet här

28 augusti: Presentation av MynAK – den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap
Läs mer om seminariet här

5 juni: Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2018: 
Läs mer om seminariet här

29 maj: Nanomaterial på arbetsplatsen – små partiklar, olika effekter
Läs mer om seminariet här 

8 maj: Ny rapport: Arbetsskador inom industri och bygg – med fokus på unga
Läs mer om seminariet här

27 april: När arbetsmiljön krockar med socialrätten
Läs mer om seminariet här

13 april: Aktivitetsbaserade kontor – så påverkas vår arbetsmiljö och hälsa
Läs mer om seminariet här 

28 mars: Ny rapport: Fallolyckor på arbetet 
Läs mer om seminariet här

9 mars: Dags att vakna upp – sömn är viktigt
Läs mer om seminariet här

21 februari: Chefer i skottlinjen – mobbning på arbetet
Läs mer om seminariet här

6 februari: Trygghetsfonden TSL – ny verksamhetsmodell för en arbetsmarknad i förändring Läs mer om seminariet här

30 januari: Utredningen om en modern föräldraförsäkring 
Läs mer om seminariet här