Seminarier

Våra seminarier är ett forum för kunskapsspridning, samtal och debatt. Vi speglar aktuella frågor med koppling till våra försäkringar och vårt stöd till forskning och utveckling. Här hittar du information om kommande seminarier och referat, filmer och presentationer från tidigare seminarier.

_______________________________________________________________________

Kommande seminarier 2018

30 januari: Utredningen om en modern föräldraförsäkring 
Läs mer om seminariet här

6 februari: Trygghetsfonden TSL – ny verksamhetsmodell för en arbetsmarknad i förändring Läs mer om seminariet här

_______________________________________________________________________