Seminarier

AFA Försäkrings seminarier är ett forum för spridning av information, samtal och debatt. De ska spegla aktuella frågor som har anknytning till våra försäkringar och vårt stöd till förbyggande arbete. Här hittar du information om kommande seminarier och filmupptagningar, referat och presentationer från tidigare seminarier.

Kommande seminarier 2017

Seminarium: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

2017-05-30
Vid ett seminarium presenterar AFA Försäkring rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2017. Rapporten beskriver utvecklingen av allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro fram till 2015. AFA Försäkrings årliga arbetsskaderapport är Sveriges största analys inom området allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Läs mer om seminariet här

Seminarium: Hur påverkas vi av att arbeta i varma miljöer?

2017-06-13
Snart kommer sommarvärmen – vad innebär det för personer med tungt utomhusarbete? Kan man bli sjuk av att arbeta i varma miljöer? AFA Försäkring bjuder in till ett seminarium den 13 juni där två nya kunskapsöversikter kring arbete i varma miljöer presenteras. För trädgårdsarbetare eller arbetare vid vägbyggen spelar värmen in i arbetsmiljön, men på vilket sätt? Vad innebär det att arbeta året runt i varma miljöer som till exempel stålverk eller gjuterier? Hur påverkas arbetsmiljön om kylsystem inte finns eller slutar fungera på grund av elavbrott? Påverkas människor med sjukdomar av att arbeta i värme?

Läs mer om seminariet här

Genomförda seminarier 2017

Seminarium: Allt om städ – bättre arbetsmiljö och god lönsamhet inom städbranschen

2017-05-09
Städare löper större risk än andra yrkesgrupper att råka ut för arbetsolyckor eller att bli långvarigt sjukskrivna. De vanligaste orsakerna är fallolyckor eller ont i ryggen. Det framkom när en ny statistikrapport och flera forskningsprojekt presenterades på AFA Försäkrings seminarium om arbetsmiljön i städbranschen.

Läs mer om seminariet, se filmer och ladda ner presentationer

Seminarium: Arbetsplatsolyckor i byggbranschen

2017-03-16
Unga i byggbranschen löper störst risk att skada sig, äldre i branschen löper störst risk att skada sig allvarligt. Det framkom när Anna Weigelt och Mats Åhlgren presenterade en ny statistikrapport och Magnus Stenberg presenterade en ny forskningsrapport vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet, se filmer och ladda ner presentationer

Seminarium: Ny metodik för bedömning av organisatoriska risker

2017-02-23
Om vi kan synliggöra de tankebanor som ligger bakom organiserandet på en arbetsplats kan vi också se vilka risker de medför. Det var budskapet när forskaren Lisbeth Rydén presenterade sin metodik för bedömning av organisatoriska arbetsmiljörisker vid ett seminarium på AFA Försäkring. 

Läs mer om seminariet och ladda presentationen här.

Seminarium: Ersättning till efterlevande

2017-02-09
Vilket ekonomiskt skydd finns för anhöriga efter ett dödsfall? Vem får ersättning när jag dör? Det var ett par av de frågor Monica Zettervall, expert på Pensionsmyndigheten, Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor, och Annika Thid, försäkringsspecialist, besvarade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och ladda ner presentation här. 

Seminarium: Arbetets betydelse för prostatacancer

2017-01-24
Arbetet påverkar uppkomsten av cancer i prostatan och störst är risken för skiftarbetare, piloter och i yrken med helkroppsvibrationer. Det visar en ny kunskapsöversikt om kopplingen mellan arbetsmiljö och prostatacancer som Anders Knutsson, professor i folkhälsovetenskap, presenterade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och se presentationer och länkar här