Våra seminarier

I AFA Försäkrings hörsal håller vi seminarier om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör våra försäkringar. Här presenterar vi den forskning vi finansierar och våra statistikrapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro. Nedan hittar du höstens program och referat, filmer och presentationer från tidigare seminarier.

Kommande seminarier 2019

Se programmet för vårens frukostseminarier 

AFA Försäkrings frukostseminarier riktar sig i första hand till personer som har en aktiv roll inom socialförsäkringsområdet samt arbetsmiljö- och hälsofrågor på ett antal utvalda organisationer. 

__________________________________________________

Genomförda seminarier 2018

11 december: Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden 
Läs mer om seminariet

3 december: Kemiska ämnen i arbetslivet - exponerade är vi allihop! 
Läs mer om seminariet

21 november: Arbetsplatsens betydelse för självmord och självmordsförsök
Läs mer om seminariet

13 november: Så ser försäkringsskyddet ut för privatanställda arbetare
Läs mer om seminariet

23 oktober: Förbättra arbetsmiljön med e-hälsolösningar och IT-upphandling
Läs mer om seminariet här

5 oktober: Ny rapport: Unga i arbetslivet
Läs mer om seminariet här

19 september: SCB Befolkningsutvecklingen och hur den påverkar antalet försäkrade hos AFA Försäkring
Läs mer om seminariet här

6 september: Ny kunskapsöversikt om tumbasartros
Läs mer om seminariet här

28 augusti: Presentation av MynAK – den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap
Läs mer om seminariet här

5 juni: Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2018: 
Läs mer om seminariet här

29 maj: Nanomaterial på arbetsplatsen – små partiklar, olika effekter
Läs mer om seminariet här 

8 maj: Ny rapport: Arbetsskador inom industri och bygg – med fokus på unga
Läs mer om seminariet här

27 april: När arbetsmiljön krockar med socialrätten
Läs mer om seminariet här

13 april: Aktivitetsbaserade kontor – så påverkas vår arbetsmiljö och hälsa
Läs mer om seminariet här 

28 mars: Ny rapport: Fallolyckor på arbetet 
Läs mer om seminariet här

9 mars: Dags att vakna upp – sömn är viktigt
Läs mer om seminariet här

21 februari: Chefer i skottlinjen – mobbning på arbetet
Läs mer om seminariet här

6 februari: Trygghetsfonden TSL – ny verksamhetsmodell för en arbetsmarknad i förändring Läs mer om seminariet här

30 januari: Utredningen om en modern föräldraförsäkring 
Läs mer om seminariet här