Seminarier

AFA Försäkrings seminarier är ett forum för spridning av information, samtal och debatt. De ska spegla aktuella frågor som har anknytning till våra försäkringar och vårt stöd till förbyggande arbete. Här hittar du information om kommande seminarier och filmupptagningar, referat och presentationer från tidigare seminarier.

Kommande seminarier 

Allvarliga arbetsplatsolyckor i byggbranschen - varför inträffar de?

2017-03-16
Svensk byggindustri betraktas internationellt sett som ett föredöme rörande arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Trots detta drabbas anställda i byggbranschen av allvarliga arbetsplatsolyckor som varje år leder till flera dödsfall. Magnus Stenberg, forskare vid Luleå tekniska universitet, presenterar den 16 mars sin nya studie ”Bortom noll – en hälsofrämjande byggbransch”, som finansierats av AFA Försäkring och SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond). Studien belyser bakomliggande orsaker till den relativt höga andelen allvarliga olyckor inom byggbranschen. 

Läs mer här

Genomförda seminarier 2017

Allt är inte stress eller dåligt ledarskap – om att flytta fokus från person till organisation

2017-02-23
När vi pratar om organisatoriska arbetsmiljöfrågor hamnar vi lätt i diskussioner kring personliga egenskaper och relationer. Men vad är det för idéer och logik som styr vårt dagliga organiserande? Lisbeth Rydén, forskare och författare, har i ett forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring vid Malmö Högskola utvecklat en metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker. Under seminariet 23 februari presenterade hon sin metodik "Diskursiva arbetsmiljörisker”.

Läs mer

Seminarium: Ersättning till efterlevande

2017-02-09
Vilket ekonomiskt skydd finns för anhöriga efter ett dödsfall? Vem får ersättning när jag dör? Det var ett par av de frågor Monica Zettervall, expert på Pensionsmyndigheten, Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor, och Annika Thid, försäkringsspecialist, besvarade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och ladda ner presentation här. 

Seminarium: Arbetets betydelse för prostatacancer

2017-01-24
Arbetet påverkar uppkomsten av cancer i prostatan och störst är risken för skiftarbetare, piloter och i yrken med helkroppsvibrationer. Det visar en ny kunskapsöversikt om kopplingen mellan arbetsmiljö och prostatacancer som Anders Knutsson, professor i folkhälsovetenskap, presenterade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och se presentationer och länkar här