Arbetsmarknadsdepartementet och Afa Försäkring bjuder in till fördjupningseminarier om nya arbetsmiljöstrategin

2021-05-27 07:00

En god arbetsmiljö för framtiden – del 2 av 4 arrangeras den 28 maj kl. 9.00–11.00. Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att förebygga ohälsa och ska vara en central del i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Regeringen har tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbetsmarknadens parter.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

– I regeringens nya arbetsmiljöstrategi höjer vi ambitionerna för arbetsmil-jöpolitiken. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

– För Afa Försäkring är det viktigt att bidra med våra insatser på det förebyggande området, bland annat genom forskning inom arbetsmiljö och hälsa för att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi tror också att samverkan och kunskapsutbyte är vitalt för att komma framåt i den här viktiga utvecklingen. Därför känns det mycket givande att vi med denna serie av fördjupningsseminarier kan ge många olika perspektiv och infallsvinklar på ett hållbart arbetsliv, säger Susanna Stymne Airey, chef på enheten Förebygga, Afa Försäkring.

Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar nu fyra fördjupningsseminarier om regeringens arbetsmiljöstrategi.

Del 2 av 4 i seminarieserien En god arbetsmiljö för framtiden:

Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande

Fredagen den 28 maj kl. 9.00–11.00

Det andra seminariet kommer att handla om hälsosamt arbetsliv. Var och en som arbetar ska ha möjlighet till god hälsa. Arbetsmiljön ska bidra till ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Balans mellan krav och resurser, medarbetares makt och inflytande över sitt arbete, god gemenskap och stöd från chefen är några friskfaktorer i arbetet. Om arbetsmiljön inte bara är bra utan även hälsofrämjande och bidrar till produktivitet gynnar det såväl enskilda individer, företagare och verksamheter som  samhället i stort. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att främja hälsa. En långsiktigt god arbetsmiljö skapas genom välfungerande  samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Media hälsas också välkomna att delta i webbinariet.

Länk till livesändning: här kommer seminariet att livesändas

Dagens program 28 maj:

Inledning
Helena Jahncke, chef FoU-avdelningen, Afa Försäkring

Moderator 
Ellinor Persson

Inledning Hälsosamt arbetsliv 
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan är grunden till en god arbetsmiljö 

Central trepartssamverkan
Rasmus Cruce-Naeyé, statsekreterare, Arbetsmarknadsdepartmentet
Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör, Arbetsmiljöverket
Anna Bergsten, jurist/expert arbetsgivarfrågor, Svenskt Näringsliv
Carola Löfstrand, utredare arbetsmiljöfrågor, LO
Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert, PTK

Så här gör vi med lokal samverkan
Agneta Strand, huvudskyddsombud och Marie-Louise Westrin, arbetsmiljöingenjör, Sandvik Coromant
Karl Lundberg, tf personalchef, Malin Fremlin, HR-strateg och Daniel Nilsson, huvudskyddsombud för Kommunalarbetareförbundet, Eslövs 
kommun

Att skapa friska arbetsplatser 
Petra Lindfors, professor, Stockholms universitet
Ulrich Stoetzer, med. dr. psykolog, sakkunnig organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, Arbetsmiljöverket
Peter Munck af Rosenschöld, VD, Sveriges Företagshälsor 

Hur arbetar vi med friskfaktorer
Lena Lundqvist, projektledare Ledarskap och hälsa, Socialtjänsten HR, Umeå kommun  

Den kognitiva arbetsmiljön blir allt viktigare 
Cecilia Berlin, docent, Chalmers tekniska högskola  

Att arbeta förebyggande mot mobbing och kränkande särbehandling 
Stefan Blomberg, psykolog och forskare, Linköpings universitet

Avslutning 
Helena Jahncke, chef FoU-avdelningen, Afa Försäkring


Kommande seminarier
De kommande seminarierna i serien handlar om:

Fredagen 10 september:
Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

Fredagen den 8 oktober:
En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö aldrig ska vara ett konkurrensmedel.


Här kan du läsa mer och anmäla dig till dessa seminarier.

Kontaktinformation: Cecilia Carlsdotter, forskningskommunikatör, Afa Försäkring: cecilia.carlsdotter@afaforsakring.se, 0722-566 44 49.
Övriga tekniska frågor kring webbinariet: afaseminarier@afaforsakring.se.


Om Afa Försäkring och vår forskning: Vi satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Afa Försäkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa på landets arbetsplatser. Det är ett uppdrag vi har från våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från Sveriges Kommuner och Regioner. Vårt förebyggande arbete gör att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktisk nytta på Sveriges arbetsplatser.