Halka och snö drabbar många – 7 200 fallolyckor utomhus

2019-12-03 02:00

Nu har snö och is lagt sig på många gator runtom i landet och under måndagen utfärdade SMHI klass-1 varning för plötslig ishalka i 24 distrikt. Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan och antalet arbetsolycksfall utomhus ökar varje år när halkan slår till. Många drabbas, men skadorna till följd av fall kan bli färre och mindre allvarliga för den som tränar upp sin fallkompetens. Med hjälp av fallträning vill AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet öka medvetenheten på arbetsplatser i riskzonen.

Foto: Linda Harling
– Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid. 7 200 fallolyckor inträffar utomhus varje år och 2 500 av dem sker på väg till eller från arbetet. Mer än hälften av alla fallolyckor utomhus på arbetet inträffar mellan november och februari, där ungefär 30 procent av fallen leder till mer än 30 dagars sjukfrånvaro eller medicinsk invaliditet, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Undersköterskor, vårdbiträden, brevbärare och städare bland de värst drabbade

Fallolyckor utomhus under vintern leder ofta till allvarliga problem för den som drabbas. Vissa yrkesgrupper är mer utsatta än andra.

– Flest olycksfall inträffar bland undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och yrkesförare. Andra yrkesgrupper som sticker ut i statistiken är brevbärare och tidningsdistributörer samt städare och fönsterputsare. Inom dessa yrkesgrupper sker upp till 75 procent av arbetsolyckorna utomhus vintertid, säger Anna Weigelt.

För att öka kunskapen om fallolyckor har AFA Försäkring tagit fram en rapport om fallolyckor på arbetet. Det har även producerats flera kortfilmer om att ”Alla kan falla” där talande statistik visar hur många som faktiskt drabbas av fallolyckor kopplade till arbetet. Se en av filmerna här.

Träning i att falla kan ge ökad trygghet på jobbet

AFA Försäkring satsar tillsammans med Svenska Judoförbundet på fallträning på svenska arbetsplatser för att förebygga fallolyckor och skapa ökad trygghet för arbetstagare.

– Syftet med samverkansprojektet är att öka personlig trygghet och minskat lidande på grund av fall i arbetet. Vi vill bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Fallkompetensträningen är kostnadsfri om man har en kollektivavtalad försäkring hos AFA Försäkring, säger Frida Winnerstig, projektledare på AFA Försäkring.

Hel fabrik i Oxelösund stänger ner medan medarbetarna lär sig falla rätt

– Vi vill med denna satsning öka fallkompetensen i arbetslivet. Har du tränat din balans och styrka och har rätt teknik vid ett fall minskar risken att skadas. Fallkompetensen kan även minska rädslan att falla, vilket i sin tur kan leda till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska Judoförbundet.

En av arbetsplatserna som ingår i fallkompetensprojektet är företaget Proplate i Oxelösund som stänger ner hela sin produktion en gång i veckan för att alla ska få lära sig falla rätt. Läs mer om Proplates satsning här.

AFA Försäkring tipsar – så undviker du att falla och förebygger skador:

  • Halkskydd på frekventa in- och utgångar
  • Sandning och snöröjning
  • Broddar och ändamålsenliga skor
  • Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som skolgårdar, gångbanor, förskolan
  • Fallträning

Mer information: Läs mer om vår samverkan med Svenska Judoförbundet och se filmerna på temat Alla kan falla: https://www.afaforsakring.se/fallkompetens
Ladda ner rapporten Fallolyckor på arbetet.

Kontaktpersoner: Anna Weigelt, chef för analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se  
Frida Winnerstig, projektledare på AFA Försäkring: 070-386 45 98, frida.winnerstig@afaforsakring.se  
Karin Strömqvist Bååthe, projektledare Svenska Judoförbundet, 073-089 61 62, karin.baathe@judo.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring, 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se