Rygg- och ledsjukdomar näst vanligaste orsaken bakom lång sjukfrånvaro – i alla län

2019-11-19 02:00

Sjukdomar i det muskuloskeletala systemet och bindväven är den näst vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro i samtliga län. Det visar en ny statistikrapport från AFA Försäkring, som jobbar med att ta fram statistik från sin skadedatabas för att bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa.

– Muskuloskeletala sjukdomar och sjukdom i bindväven utgör 29 procent av de långa sjukfallen, vilken är den näst vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro i landets alla län. Den allra vanligaste orsaken är psykiska diagnoser, därav namnet på rapporten ”Psykisk ohälsa i olika län”, säger Elin Henriksson, analytiker på AFA Försäkring.

Ryggsjukdomar och ledsjukdomar utgör tillsammans drygt 70 procent av de muskuloskeletala sjukdomarna.

– För kvinnor utgör både ryggsjukdomar och ledsjukdomar 35 procent av de muskuloskeletala sjukdomarna. För män är ryggsjukdomar något vanligare och uppgår till 39 procent, medan ledsjukdomar uppgår till 34 procent. Sjukdomar i mjukvävnader uppgår till 27 procent för kvinnor och 23 procent för män, säger Elin Henriksson.

Sörmlands län och Dalarnas län sticker ut

– Södermanlands län har högst andel muskuloskeletala sjukdomar och sjukdom i bindväven med 31 procent, medan Dalarnas län har lägst med 26 procent, säger Elin Henriksson.

Vill förebygga arbetsskador och ohälsa – därför sprids rapporterna

– Eftersom 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar, har vi en unik skadedatabas. Den innehåller 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring.

Mer information:
Ladda ner rapporten Psykisk ohälsa i olika län här – i rapporten redovisas statistik från åren 2017 och 2018 för de vanligaste sjukdomsdiagnoserna i alla län: https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/rapporter/2019/f6389_psykisk-ohalsa-lan.pdf

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en stor rapport, Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, och flera ämnesspecifika delrapporter. Nästa statistikrapport släpps den 28 november i år och den fokuserar på 56+ i arbetslivet.

Vill du börja prenumerera kostnadsfritt på AFA Försäkrings statistikrapporter, klicka här: https://www.afaforsakring.se/forebyggande/analys-och-statistik/rapporter-om-arbetsskador-och-sjukfranvaro/

Kontakt:
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, AFA Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se