Ny forskning kan ge förebyggande behandling av stress och sömnbesvär

2019-11-20 02:00

Psykisk ohälsa är idag en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och beror ofta på stress och sömnbesvär. Forskaren Maria Nordin vid Umeå universitet tilldelas 4 000 000 kronor av AFA Försäkring för att utveckla en vetenskaplig modell som ska förklara dessa samband och utvärdera en förebyggande stress- och sömnskola.


Maria Nordin, docent i psykologi vid Umeå universitet. Foto: Hanna Nordin

– Projektet består av två delar. Dels ska vi studera hur olika faktorer påverkar stress och sömnproblematik, vilka grupper av befolkningen som har mer av dessa problem och hur det hänger ihop med kroppsliga symtom, säger Maria Nordin, docent i psykologi vid Umeå universitet.

– I den andra delen har vi en pågående gruppbehandling för stress och sömnproblematik som studenter på vårt psykologprogram genomför på hälsocentraler i Umeåområdet. Den vill vi evidensbasera för att se vilka patientgrupper den kan vara till nytta för.

Maria Nordin har tidigare bland annat forskat på sömn, socialt stöd på arbetsplatsen, aktivitetsbaserade kontors påverkan på hälsan och införandet av klassmentorer i skolan. Nu ska hon utveckla en förklaringsmodell för sambanden mellan stress, sömnbesvär och psykisk ohälsa och utvärdera en preventiv behandlingsform.

– I den första studien vill vi undersöka kopplingen mellan stress, sömnproblem och psykisk ohälsa, men vi är också intresserade av hur stress och sömnbesvär påverkar kroppen. Så vi ska titta både på till exempel ångest och depression och på exempelvis värk och magproblem i olika befolkningsgrupper, för att se hur de här variablerna hänger ihop, säger Maria Nordin.

– Vi vet sedan tidigare att stress och sömn är grundläggande komponenter i psykisk ohälsa. Jag tror att om man tidigt kan få bukt med stress- och sömnbesvär då kan man nog i många fall undvika att patienten går in i djupare ohälsa, som utmattning, ångest eller depression.

Kognitiv beteendeterapi och stress- och sömnskola

I projektets andra studie ger studenter som går psykologprogrammet på Umeå universitet särskilda stress- och sömnskolor för patienter som vänt sig till sin hälsocentral för dessa besvär.

– Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi och sker i grupp där man lär sig om stress och sömn. Patienterna får exempelvis lära sig avslappning och tekniker för att somna och sova bättre. Vi hoppas att en utvärdering ska visa att stress- och sömnskolorna fungerar och att vi kan se vilka patientgrupper som har störst nytta av dem, säger Maria Nordin.

Mer information:
Läs en längre intervju med Maria Nordin här: https://www.afaforsakring.se/forskning/forskarportratt/maria-nordin/
Projektet är ett av sex forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 20 305 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års tredje anslagsomgång. Läs om samtliga projekt här: https://www.afaforsakring.se/forskning/beviljade-anslag/anslagsomgang-3--2019/

Kontakt:
Maria Nordin, Umeå universitet, 070–764 43 35, maria.nordin@umu.se.
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring, 08–696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling för att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv och kommuner och regioner. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.