Kartläggning kan bidra till bättre säkerhetskultur i byggbranschen

2019-11-20 02:00

Byggindustrin startar en anläggning där byggjobbare ska kunna öva på att arbeta säkert och därigenom minska risken för olyckor. Forskaren Jan Johansson vid Luleå tekniska universitet tilldelas 3 277 000 kronor av AFA Försäkring för att genom en kartläggning av forskning på området och säkerhetsarbetet i svensk byggbransch tillföra anläggningen en god säkerhetskultur.


Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Foto: Melina Granberg.

– Fram till för ungefär tio år sedan minskade olycksfallen i byggindustrin. På senare år har utvecklingen planat ut och det har till och med blivit sämre på vissa ställen. Vi gjorde en internationell studie av vad det beror på och kom fram till att man för att komma vidare behöver titta på kulturen på byggarbetsplatserna, säger Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Jan Johansson har tidigare bland annat forskat på säkerhet, arbetsorganisation inom gruvsektorn och arbetsolyckor i byggindustrin. Nu ska han undersöka säkerhetsarbetet i byggbranschen för att hjälpa den nystartade övningsanläggningen att utveckla en bra säkerhetsutbildning.

– Först ska vi göra en litteraturstudie för att kartlägga internationell forskning om säkerhetsarbete. Därefter ska vi titta på vilka säkerhetskulturer som finns i de större svenska byggföretagen för att försöka vaska fram vad som är bra och vad i kulturen de har gemensamt, säger Jan Johansson.

– Tanken är att vi ska försöka hitta principer som vi kan införa i säkerhetsparken. Det kan till exempel vara hur man ska organisera fortlöpande säkerhetsutbildning eller rutiner för arbetsmoment som förekommer på alla byggarbetsplatser.

Öva på arbetsmoment under realistiska förhållanden

Arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier ligger bakom den nystartade säkerhetsparken, som är belägen intill Arlanda flygplats, strax utanför Stockholm. Kunskapen om liknande säkerhetsanläggningar i Sverige är begränsad.

– Vi tror att det kan finnas liknande anläggningar inom andra industriella sektorer i landet, till exempel kärnkraftsindustrin. Det finns olika typer av träningsanläggningar, ofta handlar det om att man genomför simuleringar. Det viktiga med säkerhetsparken för byggbranschen är att man övar på arbetet in real life, så att säga. Till exempel att man övar på arbetsmoment utomhus även om det är dåligt väder, säger Jan Johansson.

Mer information:
Läs en längre intervju med Jan Johansson här: https://www.afaforsakring.se/forskning/forskarportratt/jan-johansson/

Projektet är ett av sex forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 20 305 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års tredje anslagsomgång. Läs om samtliga projekt här: https://www.afaforsakring.se/forskning/beviljade-anslag/anslagsomgang-3--2019/

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling för att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv och kommuner och regioner. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.

Kontakt:
Jan Johansson, Luleå tekniska universitet, 070–559 30 39, jan.johansson@ltu.se.
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring, 08–696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.