Hur ser försäkringsskyddet ut på svensk arbetsmarknad och hur många omfattas?

2019-11-27 14:00

Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige. 9 av 10 personer är idag försäkrade genom jobbet och omfattas av minst en av de försäkringar AFA Försäkring administrerar, men många vet inte vilket försäkringsskydd de har. Vid ett seminarium nyligen presenterades översiktligt de försäkringsskydd som gäller för olika sektorer på svenska arbetsmarknad.

 – Då det här är viktiga frågor som faktiskt berör de allra flesta på arbetsmarknaden idag, åtminstone 92 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige, så känns det viktigt att vi berättar om dem, säger Mats Åhman, försäkringsspecialist på AFA Försäkring

Tillsammans med sina kollegor Joakim Simonen och Niklas Karlsson presenterade han olika försäkringsskydd som automatiskt gäller vid anställning med kollektivavtal, såsom arbetsskada, föräldraledighet, sjukdom, arbetsbrist och dödsfall.

Det är arbetsmarknadens parter som bestämmer villkoren för de kollektivavtalade försäkringarna och AFA Försäkrings uppdrag är att administrera försäkringarna och skapa trygghet i människors vardag.

– Att vi ordnar ett öppet seminarium om de kollektivavtalade försäkringarna är för att många inte vet vilket försäkringsskydd de har genom sitt kollektivavtal. Därför vill vi väcka ett intresse och ge en översiktlig bild av hur skyddet ser ut. Vid ett öppet seminarium finns även möjlighet för de deltagande att ställa frågor till mig och mina kollegor som jobbar med de här försäkringarna varje dag, säger Mats Åhman.

Det finns både likheter och skillnader kring vad som gäller för de olika avtalsområdena kommun och region, privatanställd arbetare, privatanställd tjänsteman, kooperativt anställd arbetare, kooperativt anställd tjänsteman och statligt anställd.

– Oavsett vilket avtalsområde man tillhör kan det vara tryggt att veta att det, trots vissa skillnader mellan olika avtalsområden, ändå finns ett likartat skydd inom alla sektorer, säger Mats Åhman.

Mer information 
Läs mer dokumentation och ett längre referat med fördjupning från seminariet här

Kontakt:
Mats Åhman, försäkringsspecialist AFA Försäkring: 08-696 35 24, mats.ahman@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 08-696 35 12, linda.harling@afaforsakring.se