Sömn och trötthet kan påverkas av åldrande och skiftarbete

2019-09-03 05:00

Tvärtemot vad många kanske tror minskar tröttheten med åldern. Och nyckeln till hälsosammare skiftarbete verkar vara bra schemaläggning. Det visar resultaten från två forskningsprojekt som Torbjörn Åkerstedt och Göran Kecklund nyligen presenterade på AFA Försäkring. 

Vi blir piggare med åren

Forskare vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet menar att det finns anledning att se positivt på åldrandet i arbetslivet, då såväl trötthet som psykosociala arbetskrav och fysisk belastning upplevs minska i takt med stigande ålder. Med stöd från AFA Försäkring har forskning genomförts som visar att man blir piggare med åren.

– Effekten finns i olika åldersgrupper, men är tydligast i den äldsta gruppen och att gå i pension bidrar till ökad pigghet. Detta trots att man med åldern sover kortare och har lättare att vakna, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

– En delförklaring till detta är att arbetskraven upplevdes minska med ökad ålder, liksom även den fysiska arbetsbelastningen. Vi trodde att arbetare skulle visa större trötthet än tjänstemän i och med ökad ålder, med tanke på mer fysiska arbetsuppgifter, men det visade sig inte stämma. Inte heller sömnproblem visade olika utvecklig över tid för olika yrkesgrupper, säger Torbjörn Åkerstedt.

Hälsosam schemaläggning vid skiftarbete kan göra skillnad

En annan studie har undersökt sjukvårdspersonal som arbetar skift. Där har forskarna studerat om individuell schemaplanering och kortare veckoarbetstid kan ge bättre återhämtning och minskad trötthet.

– Vår studie visade att det är viktigt att ta hänsyn till arbetsbelastning och att hög arbetsstress är en viktig bidragande faktor till bristande återhämtning, säger Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

När det gäller skiftarbete är det viktigt att följa rekommendationerna om hälsosam schemaläggning och bland annat se till att undvika för kort dygnsvila – under 11 timmar – mellan arbetspassen.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

AFA Försäkring, som finansierat forskningsprojekten, vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Därför har vi gett stöd till den här forskningen, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Mer information: Se dokumentation i form av skriftligt referat och filmupptagning från seminariet där forskningen presenterades på afaforsakring.se

Kontakt: Torbjörn Åkerstedt, Karolinska Institutet: 073-707 89 28, torbjorn.akerstedt@ki.se 
Göran Kecklund, Stockholms universitet: 08-553 789 12, goran.kecklund@su.se
Susanna Stymne Airey, AFA Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.