AFA Försäkring vill främja ökad fallkompetens i arbetslivet

2019-09-30 14:00

Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan. För att minska antalet olyckor har AFA Försäkring i samarbete med Svenska Judoförbundet initierat fallkompetensträning på arbetsplatser. Under den nationella Fallveckan anordnar Region Gotland ”Trill int ikull” och AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet är på plats för att uppmärksamma hur fall i arbetslivet kan förebyggas.

Foto: YMR/Lars Classon.

– Syftet med projektet är att öka fallkompetensen i arbetslivet inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med rätt teknik vid fallet minskar nämligen risken att skadas. Fallkompetens kan även minska rädslan att falla, vilket i sin tur kan leda till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Frida Winnerstig, projektledare på AFA Försäkring som själv har praktisk erfarenhet av fallkompetensträning.

Ökad personlig trygghet och samhällsnytta i fokus

Genom att satsa på fallkompetensträning på arbetsplatser vill AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet förebygga fallolyckor och skapa ökad trygghet för arbetstagare.

– Syftet är att öka personlig trygghet och minskat lidande på grund av fall i arbetet. Vi vill bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Fallkompetensträningen är kostnadsfri om man har en kollektivavtalad försäkring hos AFA Försäkring, säger Frida Winnerstig.

Frida Winnerstig tycker att ”Trill int ikull” på Gotland är ett utmärkt sätt att uppmärksamma hur skador på grund av fall kan förebyggas.

– Fallveckan är ett lovvärt initiativ och jag vet att flera kommuner runtom i Sverige som passar på att anordna liknande event under den här veckan. Idag ser fram emot att delta i samtal om vårt förebyggande fallkompetensarbete. De deltagare som vill kommer även på plats att praktiskt få prova på fallteknik tillsammans med representanter från Svenska Judoförbundet, säger Frida Winnerstig.

Unik statistik bidrar till det förebyggande arbetet

AFA Försäkring bedriver, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, förebyggande arbete för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser. De förebyggande insatserna bygger delvis på statistik från AFA Försäkrings unika skadedatabas, som innehåller nära 14 miljoner försäkringsärenden.

Statistik om fallolyckor ur AFA Försäkrings skadedatabas

  • Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan.
  • Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid.
  • Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor.
  • Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern.

Se mer aktuell statistik för fallolyckor i vår senaste rapport inom området här: Fallolyckor på arbetet

Mer information:
Läs mer och följ aktiviteterna i samverkansprojektet via länkarna:  

afaforsakring.se/fallkompetens https://www.afaforsakring.se/fallkompetens
judo.se/fallkompetens https://judo.se/fallprevention/fallkompetens/
Se programmet för Trill int ikull på Gotland: https://www.gotland.se/103545

Kontakt: Frida Winnerstig, projektledare AFA Försäkring: 070-386 45 98, frida.winnerstig@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se
Karin Strömqvist Bååthe, projektledare Svenska Judoförbundet: 0730-89 61 62, karin.baathe@judo.se