Nya sjukfall bland lärare ökar vid terminsstart

2019-08-22 06:00

Under semestertider brukar antalet nya sjukfall minska, men de ökar igen direkt efter sommarsemestrarna. Det märks särskilt inom skolsektorn där gruppen lärare och skolledare sticker ut i jämförelse med andra yrkesgrupper. Och psykiska diagnoser är vanligast, visar statistik från AFA Försäkring.

– Vecka 33–35 ökar antalet nya sjukfall generellt sett. När vi tittar på antalet nya sjukfall för perioden 2014–2018 så ser vi – precis som tidigare år – att antalet nya sjukfall ökar efter semestrarna. Det gäller både efter sommarsemestrarna i augusti och efter nyår. Efter sommarledigheterna fortsätter ökningen i ett par veckor, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring.

Lärare och skolledare sticker ut

I vecka 33 är antalet nya sjukfall 35 procent högre än en genomsnittsvecka under året och den siffran gäller för samtliga yrkesgrupper. Men yrkesgruppen lärare och skolledare sticker ut i statistiken. Antalet nya sjukfall för lärare och skolledare är 3 gånger fler i vecka 33 än en genomsnittsvecka för den yrkesgruppen.

– Ökningarna av sjukfall gäller för de flesta yrken, men just lärarna och skolledarna sticker ut med fler nya sjukfall än övriga yrken. De nya sjukfallen bland lärare och skolledare under vecka 33–35 står för 13 procent av alla nya sjukfall under året för yrkesgruppen. Motsvarande siffra för alla yrkesgrupper är 8 procent, säger Anna Weigelt.

Den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen för lärare utgörs av psykiska diagnoser. 60 procent av sjukfallen för lärare har en psykisk diagnos.

Statistik kan bidra till att förebygga arbetsskador och sjukdomar

Sammanställningen från AFA Försäkring är baserad på 308 889 långvariga sjukfall (90 dagar eller längre) som beviljats ersättning från AFA Försäkrings avtalsgruppförsäkring AGS och avtalsgruppförsäkring kommun/landsting AGS-KL. Statistiken, som gäller för femårsperioden 2014–2018, är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas.

– Eftersom 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar, har vi en unik skadedatabas. Den innehåller 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att kontinuerligt sprida information via rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Anna Weigelt.

Mer information om AFA Försäkrings statistik: 
För att göra statistiken mer tillgänglig presentar i AFA Försäkring varje år aktuell statistik i en större rapport och i fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporterna finns på AFA Försäkrings webbplats och de mest aktuella går att ladda ner här. Sökningar i skadedatabasen görs även på beställning från forskare och fack- och arbetsgivarförbund.

Kontakt:
Anna Weigelt, chef Analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se