Blodprov kan i framtiden minska risk för hjärtinfarkt

2019-08-19 12:00

Härom veckan rapporterade flera stora medier, däribland Dagens Nyheter och Sveriges Radio, att allt färre drabbas av hjärtinfarkter. AFA Försäkring satsar på uppdrag av arbetsmarknadens parter 50 miljoner kronor på ett FoU-program för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom i arbetslivet. Ett av projekten i programmet undersöker möjligheten att genom ett enkelt blodprov på förhand upptäcka risker för hjärtinfarkt och på sikt bidra ytterligare till att minska antalet hjärtinfarkter.

Hjärt- och kärlsjukdomar utgör den vanligaste dödsorsaken i Sverige och det är idag svårt att identifiera de personer som riskerar att drabbas. Vanliga riskfaktorer som rökning, diabetes och höga blodfetter kan förutsäga en del av fallen, men man missar okända biologiska processer som är verksamma månaderna innan en infarkt.

I studien Markers of Imminent Myocardial Infarction (MIMI) samlar forskare vid Uppsala universitet in blodprov från personer som inom ett halvår efter provtillfället fått hjärtinfarkt och jämför dem med prover från personer som inte fått det. Med gen- och proteinmätning ska man därefter ringa in de biomarkörer som tydligast förebådar en snar hjärtinfarkt.

– Vi har i vårt pågående projekt ägnat lång tid åt att samla in blodprover från flera europeiska länder och glädjande just fått alla analyser av blodproverna gjorda. Nu går vi in i en fas där vi kvalitetskontrollerar alla data vi fått in och förbereder oss för statistik/analys, säger Johan Sundström, forskare på Uppsala universitet och ansvarig för studien.

– Vi hoppas att vår forskning på sikt ska göra det möjligt att identifiera personer som är nära att få en första hjärtinfarkt och att våra resultat kan bidra till att ändra förutsättningarna för förebyggande av hjärtinfarkt och leda till utveckling av nya behandlingsmetoder, säger Johan Sundström.

Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom

Projektet pågår till 2022 och är ett av flera femåriga forskningsprojekt inom ramen för forskningsprogrammet Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom som AFA Försäkring satsar 50 miljoner kronor på för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom i arbetslivet.

– Bakgrunden till programmet är att hjärt- och kärlsjukdomar är ett av de största hälsohoten i den arbetsföra åldern. Det är därför viktigt att vi får ökad kunskap om de bakomliggande orsakerna och om förebyggande åtgärder som kan minska riskerna, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

– Fokus för programmet är sjukdomsförebyggande insatser och direkt patientnytta. Förhoppningsvis kan det leda till en minskning av hjärt- och kärlsjukdom och underlätta återgång i arbete för de som drabbas, säger Susanna Stymne Airey.

Bakom de projekt som beviljats anslag står etablerade forskargrupper vid universiteten i Linköping, Göteborg och Uppsala och på Karolinska Institutet.

Mer information: Läs mer om programsatsningen ”Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom”

Kontakt:
Johan Sundström, Uppsala universitet: 070–422 52 20, johan.sundstrom@medsci.uu.se

Susanna Stymne Airey, AFA Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se   

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.