Mer än tak över huvudet – så kan fastighetsbranschen ta socialt ansvar

2019-06-27 07:00

Hur är det att bo i en egen bostad efter många år i hemlöshet? Under ett seminarium i Almedalen följer vi en person i hemlöshet och vägen till eget boende genom Stockholms Stadsmission och visar hur engagerade företagare som AFA Fastigheter och andra givare bidrar till att ta socialt ansvar och skapa praktisk samhällsnytta.

Under seminariet blir det samtal om hur ett framgångsrikt samarbete kan utformas för att tackla hemlöshet. Vi bryter ner orsaker och konsekvenser till hemlöshet och tittar på boendeformer och olika modeller för stöd. Seminariet arrangeras den 1 juli i ”Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv” i en mysig trädgård på Klosterbrunnsgatan 3, mitt i Visby,

– AFA Fastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter i ett långsiktigt hållbart perspektiv genom att ta ansvar för samhälle, miljö och ekonomi. Vi strävar efter att våra fastigheter ska vara tillgängliga för alla, det är en del av vår syn på hållbarhet. Vi har valt att stödja Stockholms Stadsmissions verksamheter Bostad Först, Bobyrån samt Nattjouren, för att vi vill bidra till ett mänskligare Stockholm och det tror jag bidrar till det goda samhälle vi och våra barn önskar leva i, säger Per Orrestig, chef affärsområde Kontor och Bostad på AFA Fastigheter.

Stockholms Stadsmission arbetar för ett mänskligare samhälle. 2017 utökade AFA Fastigheter sitt samarbete med Stockholms Stadsmission och blev "partnerföretag".

– Ingen väljer bort en egen bostad – hemlöshet kan drabba alla. Stockholm Stadsmissions ”Bostad Först” erbjuder en paketlösning som innehåller ett brett stöd till deltagaren för att kunna förändra sitt liv. Privata hyresvärdar erbjuder lägenheter, via Stockholms Stadsmissions Bobyrån, runt om i Stockholms län och målet med boendet är att deltagaren på sikt ska ta över hyreskontraktet själv, säger Pernilla Parding, verksamhetsområdeschef på Stockholms Stadsmission.

Efter seminariet hålls vernissage i trädgården med tavlor målade av kvinnor från BoKlara, en av Stockholms Stadsmissions verksamheter för kvinnor som lever i hemlöshet. Alkoholfri dryck och tilltugg serveras. Ingen anmälan behövs.
Läs mer om vernissagen här.

Medverkande:
Pernilla Parding, verksamhetsområdeschef, Stockholms Stadsmission
Linda Nyqvist, ansvarig företagssamarbeten, Stockholms Stadsmission
Per Orrestig, chef affärsområde Kontor och Bostad, AFA Fastigheter

Tid: 1 juli seminarium: kl. 15.30, vernissage: kl. 16.30. Plats: Klosterbrunnsgatan 3, Visby
Arrangörer: AFA Fastigheter, Stockholms Stadsmission, AFA Försäkring

Se hela programmet på www.almedalsverkstan.se

Kontakt: Per Orrestig, chef affärsområde Kontor och Bostad, AFA Fastigheter: 070-892 85 95, per.orrestig@afafastigheter.se
Caroline Rylander, presschef AFA Försäkring: 070-815 49 05 caroline.rylander@afaforsakring.se
Pernilla Parding, verksamhetsområdeschef, Stockholms Stadsmission: 08-68 42 32 14, pernilla.parding@stadsmissionen.se  

AFA_Fastigh_tavlor_collage_300x300.jpg

AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta görs genom arbete med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap. BoKlara är Stockholms Stadsmissions öppna verksamhet för kvinnor som lever i hemlöshet i Stockholm. Verksamheten är öppen alla dagar i veckan och här finns möjlighet till olika stöd och aktiviteter.