Från risk till frisk i arbetslivet

2019-06-26 07:00

Den 3 juli arrangerar AFA Försäkring flera seminarier i Almedalen tillsammans med Suntarbetsliv och Prevent på temat ”Från risk till frisk i arbetslivet”. Forskning och konkreta verktyg för ett friskare arbetsliv presenteras under dagen.

– För oss är det viktigt att forskningen kommer till nytta i arbetslivet. Vårt samarbete med Suntarbetsliv och Prevent möjliggör framtagande av praktiska verktyg utifrån den forskning vi stöder. Vi vill synliggöra allt detta arbete, så att det i förlängningen kan skapa verklig förändring för fler i arbetslivet, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring, som tillsammans med olika aktörer i samverkan närvarar i den gemensamma almedalsverkstan under Almedalsveckan.

Sjuk statistik och friskfaktorer 
Flera hundra tusen nya sjukfall startas årligen. Många riskfaktorer för sjukskrivning är sedan länge kända, men vad är det som håller oss friska och vad minimerar sjukfrånvaron? Eva Vingård, professor emerita vid Uppsala universitet tycker att det är för stort fokus på risker och problem inom arbetsvetenskapen. Under seminariet pratar hon om sin forskning och viktiga friskfaktor för att arbetsplatser ska hålla sig friska.

– Många vill sänka sjukfrånvaron. Jag brukar säga att det inte är riktigt så enkelt, men om man jobbar på ett bra sätt med fokus på en god arbetsmiljö så kan sänkt sjukfrånvaro komma som en bonus. I centrum för friska arbetsplatser står det goda ledarskapet, säger Eva Vingård.

Anna Weigelt, chef på Analysavdelningen på AFA Försäkring, inleder seminariet med statistik från AFA Försäkrings skadedatabas, med fokus på långvarig sjukfrånvaro.

Tid: 3 juli kl. 13.00
Plats: Klosterbrunnsgatan 3, Visby
Arrangör: AFA Försäkring

Konkreta tips för ditt hälsofrämjande ledarskap
Att i sitt ledarskap fokusera på att stärka styrkor och det positiva istället för problem kallas för ett hälsofrämjande ledarskap. Hur kan man som ledare hjälpa sin arbetsgrupp att nå nya höjder? Handfasta tips på hur man kan komma igång med eller ta ytterligare steg i att utveckla sitt hälsofrämjande ledarskap. Arbetsmarknadens parter berättar om varför de satsar på Prevents verktyg för hälsofrämjande ledarskap. Medverkar gör Lisa Markström, projektledare på Prevent.

Tid: 3 juli kl. 14.00
Plats: Klosterbrunnsgatan 3, Visby
Arrangör: AFA Försäkring, Prevent

Förutsättningar för att chefer ska kunna göra ett bra jobb
Hur kan cheferna i verksamheten hantera förändringar utan att den egna och de anställdas hälsa blir lidande? Och inte heller verksamhetens effektivitet, kvalitet eller kostnadsramar? Vilka organisatoriska förutsättningar har cheferna i offentlig verksamhet att göra ett bra jobb?

– Vi pratar ofta om chefers ansvar för arbetsmiljö, men hur ser chefens egen arbetsmiljö ut? Det handlar inte bara om chefen som individ. De organisatoriska förutsättningarna har betydelse. Hur ser en organisation ut där det går att vara en bra chef, där man själv håller i längden och kan skapa en hållbar arbetsmiljö för andra? Det har vi forskat om och vill berätta mer om, säger Annika Härenstam, professor emerita vid Göteborgs universitet, som medverkar i seminariet.

Om hur man skapar robusta organisationer i den offentliga sektorn där chefer stannar, mår bra och kan göra sitt jobb. Inblick i hur forskningen omvandlats till praktik och hur förändringsresan kan se ut. På seminariet medverkar representanter från Suntarbetsliv, kommunsektorn, Vision och SKL, verksamheter som arbetar med att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Tid: 3 juli kl. 15.00
Plats: Klosterbrunnsgatan 3, Visby
Arrangör: AFA Försäkring, Suntarbetsliv

Toppa frisknärvaron i välfärdssektorn med resursteam
Välfärden behöver 50 000 nya medarbetare per år för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Friska och attraktiva arbetsplatser är bättre rustade att möta den utmaningen. Går det att utveckla friska arbetsplatser inom sjukvård, barn- eller äldreomsorg som har låg och stabil sjukfrånvaro?

Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. Dessa är utgångspunkten i det stöd som erbjuds kommuner och regioner i form av resursteam.

Om hur forskning omvandlats till praktik och vilka erfarenheter resursteamet fått från sitt arbete i olika verksamheter över landet. På seminariet medverkar också representant från en verksamhet som samarbetar med resursteam samt arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn. Efter seminariet: alkoholfritt eftersnack med tilltugg.

Tid: 3 juli kl. 16.00
Plats: Klosterbrunnsgatan 3, Visby
Arrangör: AFA Försäkring, Suntarbetsliv

Mer info: Se hela programmet finns på www.almedalsverkstan.se
Kontakt: Susanna Stymne Airey, chef FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef AFA Försäkring: 070-815 49 05 caroline.rylander@afaforsakring.se
Stefan Wiberg, utvecklingschef Prevent: 073-612 88 25, stefan.wiberg@prevent.se
Helena Engelke, kommunikatör Suntarbetsliv: 070-272 90 40, helena.engelke@suntarbetsliv.se
Krister Torsell, VD Suntarbetsliv: 072-323 00 22, krister.torsell@suntarbetsliv.se