Ny forskning kan leda till bättre digital arbetsmiljö

2019-05-08 07:00

Krångliga IT-system orsakar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöproblem, men det tar man sällan hänsyn till när man utvecklar datorsystem. Forskaren Åsa Cajander på Uppsala universitet tilldelas 3 678 000 kronor av AFA Försäkring för att studera den digitala arbetsmiljön inom vård och administration och för att vidareutveckla metoder för systemutveckling.

– Tidigare forskning om hur man jobbar i IT-projekt visar att man sällan eller aldrig tänker på arbetsmiljökonsekvenser, säger Åsa Cajander, professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet.

– Vi ska kartlägga den digitala arbetsmiljön i hälso- och sjukvården och inom administrativt arbete och titta på hur den senaste tekniken påverkar arbetsmiljön. Vi planerar att titta närmare på automatisering och artificiell intelligens.

IT-utvecklare ska få arbetsmiljöfrågor i verktygslådan

I projektet ska metoderna vidareutvecklas tillsammans med systemutvecklare i workshoppar och med hjälp av intervjuer.

– Tanken är att vi ska inkludera arbetsmiljöfrågor i den verktygslåda man använder när man jobbar med IT-utveckling, säger Åsa Cajander.

Undersökning av digital arbetsmiljö i vården

Nästa steg i projektet är att undersöka den digitala arbetsmiljön i hälso- och sjukvården och i administrativa yrken. Forskarna ska studera hur anställda inom både vård och administration arbetar med IT-system och hur det påverkar deras arbetsmiljö.

– Vi planerar att studera den digitala arbetsmiljön i Region Uppsala, både i vården och i andra delar av deras verksamhet. Vi har också kontakter i Uppsala kommun och i Region Stockholm och hoppas kunna göra detsamma där, säger Åsa Cajander.

Samarbete med Prevent

I projektet kommer man att samarbeta med Prevent, som ska förvalta metoderna och ett utbildningsmaterial om hur man jobbar med dem.

– Jag hoppas på idén, att någon tar emot forskningsresultat ser till att det blir använt. Det kan bidra till verklig förändring inom området digital arbetsmiljö, säger Åsa Cajander.

Projektet kommer att pågå till och med april 2022.

Forskning till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som forskningsfinansiär, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Åsa Cajander och ännu ett projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Mer information:
Läs en längre intervju med Åsa Cajander här på afaforsakring.se 
Läs om övriga projekt som beviljas anslag från AFA Försäkring i den första anslagsomgången 2019 här på afaforsakring.se

Kontakt:
Åsa Cajander, professor vid Uppsala universitet, 070–425 07 86, asa.cajander@it.uu.se.
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.