SVT Nyheter: Ny forskning ska hindra sexuella kränkningar till sjöss

2019-01-18 09:00

Ny forskning finansierad av AFA Försäkring, uppmärksammas av SVT Nyheter. I kölvattet av #meetoo, för en bättre och mer jämställd arbetsmiljö och för att öka kunskapen om hur man kan förebygga och hantera kränkande särbehandling inom sjöfarten. Cecilia Österman, lektor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet, har nyligen tilldelats 1 210 000 kronor från AFA Försäkring för det nya forskningsprojektet.

Närmare var tredje sjöman i Sverige är kvinna och på senare år har en tidningsartikel och ett upprop i samband med #metoo-rörelsen uppmärksammat sexuella trakasserier inom sjöfarten. Ökad kunskap om hur man kan förebygga och hantera kränkande särbehandling ombord kan bidra till en bättre och jämställd arbetsmiljö.

Praktiskt arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart får 1,2 miljoner

Cecilia Österman, lektor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet, har nyligen tilldelats 1 210 000 kronor från AFA Försäkring för ett nytt forskningsprojekt.

SVT Nyheter uppmärksammar nu forskningsprojektet, vars syfte är att förhindra kränkande särbehandling inom sjöfarten.

Cecilia Österman berättar att det redan finns en hel del erfarenheter från andra mansdominerande branscher där man på olika sätt har lyckats skapa en bättre social arbetsmiljö.

Vi ska inte uppfinna något hjul, utan vi ska se vad andra har gjort, varför har det fungerat och kan det här vara någonting för oss. Förhoppningsvis får vi ett smörgåsbord med metoder och strategier som kan passa även svensk och internationell sjöfart. Det här är ju världens mest globala bransch, säger Cecilia Österman till SVT Nyheter.

Se hela reportaget "Ny forskning ska hindra sexuella kränkningar till sjöss" på SVT Nyheter här.

Kontakt:
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning