Kraftig minskning av månadsersättningar – särskilt för kvinnor

2019-01-31 08:00

Antalet påbörjade månadsersättningar har minskat med 60 procent mellan 2015 och 2018. Det visar färsk statistik från AFA Försäkring. Minskningen har varit något större för kvinnor än för män.

Foto: Linda Harling

Månadsersättning hos AFA Försäkring kan betalas ut till personer, försäkrade inom AGS eller AGS-KL, som beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

– Den typiska personen som påbörjar månadsersättning är en kvinna på 50–59 år som arbetar inom kommun och landsting och har en psykisk diagnos. Vår statistik visar att den minskning vi nu ser har varit något större för kvinnor än för män, säger Andreas Ek, analytiker på AFA Försäkring.

De senaste åren har antalet påbörjade månadsersättningar hos AFA Försäkring minskat kraftigt. Bara under de tre åren mellan 2015 och 2018 har de nya månadsersättningarna minskat med ungefär 60 procent både för privata arbetare och anställda inom kommuner och landsting.

– En förklaring till minskningen av antalet påbörjade månadsersättningar kan vara att Försäkringskassan börjat ge betydligt fler avslag på ansökningar om sjukersättning, säger Andreas Ek.

Ladda ner rapporten Nya månadsersättningar– minskat med 60 procent från vår webbplats

Kontakt:
Andreas Ek, analytiker, AFA Försäkring: 08-696 42 76, 0708-15 63 40,  andreas.ek@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se