Två miljoner i stöd till nydisputerad arbetsmiljöforskare

2018-10-05 11:00

För sjätte året i rad delar AFA Försäkring ut post doc-stödet i syfte att stödja lovande forskare i början av karriären. Juan Wang, verksam vid Institutionen för medicinsk vetenskap på Uppsala universitet, tilldelas 2018 års stöd för att studera riskfaktorer i arbetslivet som kan leda till sjukdom i luftvägarna.

– Juan Wang är en lovande forskare som vi bedömer har möjlighet att utveckla och förbättra ett viktigt arbetsmiljöområde. Inte minst genom att sätta forskningen i ett internationellt perspektiv, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

Juan Wang är doktor i medicin. Med start 2019 och två år framåt ska hon studera yrkesexponeringar kopplade till luftvägshälsa genom statistiska beräkningar och en genomgång av vetenskapliga artiklar både ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Forskningen kommer till viss del bedrivas vid Arbets och Miljömedicin i Bergen och vid School of Public Health i Shanghai.

– Stödet gör det möjligt för mig att vistas i två starka utländska forskningsmiljöer för arbetsrelaterad forskning och det kommer att bredda min kompetens när det gäller epidemiologisk arbetsmiljöforskning, säger Juan Wang.

Vartannat år går AFA Försäkrings post doc-stöd till forskare verksamma inom arbetsmiljöområdet och vartannat år inom hälsa. Genom stödet erbjuds personer som är i början av sin forskarkarriär ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Forskarna får chansen att fördjupa sig och skapa nätverk som kan vara av betydelse i den fortsatta karriären.

Mer information:

En längre intervju med Juan Wang finns att läsa här.

Kontakt:

Juan Wang, doktor i medicin, Uppsala Universitet, 076-40 38 800, juan.wang@medsci.uu.se

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Camilla Arvenberg, presskommunikatör AFA Försäkring: 070 814 98 30 camilla.arvenberg@afaforsakring.se