”Fysisk arbetsmiljö behöver alltid uppmärksammas”

2018-10-04 08:00

Att investera i en god fysisk arbetsmiljö är viktigt, såväl för den enskilde individen, företag och organisationer som för samhället i stort. Den 16 oktober bjuder AFA Försäkring in till en FoU-dag på temat, där fokus är kontorsmiljöns betydelse, vikten av variation, beteendeförändringar för en god arbetsmiljö och hur man kan undvika fallolyckor. Under dagen presenteras senaste forskningen inom området.

Helena Jahncke, doktor i psykologi, forskare vid Högskolan i Gävle och numera även analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, är en av talarna under FoU-dagen i Gävle den 16 oktober. Fotograf: Ove Wall, HiG.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter satsar AFA Försäkring på att ge stöd till forskning inom arbetsmiljö och hälsa som ger nytta för arbetsplatserna. Nu arrangerar AFA Försäkring en heldag på temat fysisk arbetsmiljö i Gävle.

– Fysisk arbetsmiljö behöver alltid uppmärksammas, den är livsviktig för att hålla ett helt arbetsliv. Vi vill visa hur vi arbetar och föra dialog för att långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet och skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som forskningsfinansiär. Därför arrangerar vi denna FoU-dag med fokus på fysisk arbetsmiljö, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

En av talarna under FoU-dagen är Helena Jahncke, doktor i psykologi, forskare vid Högskolan i Gävle och numera även analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– Jag har forskat i många år på hur olika kontorstyper påverkar medarbetare och hur man till exempel kan utforma ett kontor så att medarbetarna kan koncentrera sig och må bra. Jag kommer under seminariedagen att berätta mer om forskningsläget och bland annat lyfta ett exempel från en organisation, där vi har följt en övergång till aktivitetsbaserade kontor, säger Helena Jahncke.

Bland talarna under dagen finns även Lydia Kwak från Karolinska Institutet och Svend Erik Mathiassen från Högskolan i Gävle. Se hela programmet och inbjudan på afaforsakring.se. 

Under dagen är också Svenska Judoförbundet på plats för att visa övningar från en satsning på ökad fallkompetens i arbetslivet. Det är ett samverkansprojekt mellan Svenska Judoförbundet och AFA Försäkring, där syftet är att förebygga och minska arbetsskador till följd av fallolyckor.

Text: Linda Harling

Media hälsas välkomna att närvara

Dagen riktar sig till forskare, representanter från näringsliv, offentlig sektor och arbetsmarknadens parter.
Media hälsas välkomna att närvara. Anmälan för journalister görs till presskommunikatör linda.harling@afaforsakring.se senast 15 oktober.
Plats: Gävle konserthus
Tid: tisdag 16 oktober 9.00–16.00
Länk till programmet

Kontakt: Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Helena Jahncke, doktor i psykologi, analytiker på MynAK och forskare vid Högskolan i Gävle: 026-14 84 11 helena.jahncke@mynak.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns påwww.afaforsakring.se/forskning