Högst skaderisk i Västernorrlands, Jönköpings, Gävleborgs och Västmanlands län

2018-06-05 08:00

AFA Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges största analys inom området. Statistiken visar att flest antal olyckor per 1000 sysselsatta inträffade i Västernorrlands, Jönköpings, Gävleborgs och Västmanlands län. Lägst risk löper den som arbetar i Stockholms län.

I Västernorrlands, Jönköpings, Gävleborgs och Västmanlands län sker det 3,1 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta. Lägst risk har den som arbetar i Stockholms län, där det går 1,7 olycksfall per 1 000 sysselsatta.

– Skillnaden mellan länen förklaras till stor del av skillnader i näringslivsstruktur, säger Anna Weigelt, chef analysavdelningen på AFA Försäkring.

Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings årsrapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2018. Rapporten visar 2016 års siffror, då det sker en eftersläpning i anmälningarna av försäkringsärenden.

Mer information:
Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på afaforsakring.se/nyhetsrum under Aktuella rapporter. Mer information från seminariet där årsrapporten presenterades finns på afaforsakring.se/seminarier.

Kontakt:
Anna Weigelt, chef Analysavdelningen AFA Försäkring, 08 696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör 070 814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se