Fysisk arbetsmiljö – en livsviktig investering

2018-06-26 06:00

50 allvarliga arbetsolyckor per arbetsdag. Så ser statistiken ut enligt AFA Försäkrings färska årliga rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro. Det finns fortfarande mycket att göra för att arbetslivet ska bli mer hållbart, därför satsar AFA Försäkring på temat fysisk arbetsmiljö under årets Almedalen.

Foto: Fancy, Matton Images

– Fysisk arbetsmiljö behöver alltid uppmärksammas, det är livsviktigt för att hålla ett helt arbetsliv. Vi vill visa hur vi arbetar för att långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Vi vill även skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som forskningsfinansiär. Därför finns vi på plats i Almedalen i år, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Allvarliga arbetsolyckor på svensk arbetsmarknad
Varje år inträffar tusentals allvarliga arbetsolyckor i Sverige. I Almedalen sätter AFA Försäkring fysisk arbetsmiljö på agendan igen. Tillsammans med forskare och praktiker reder man ut några av de myter som kommit att prägla debatten om en god arbetsmiljö.

– I vår statistik ser vi att varje år inträffar cirka 11 000 allvarliga arbetsolyckor på den svenska arbetsmarknaden, det innebär nästan 50 olyckor per arbetsdag, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring, som är en av talarna under den seminarieeftermiddag som AFA Försäkring arrangerar.

Fysiskt krävande arbeten, kontorsmiljö och beteendeförändringar
Under tre seminarier den 3 juli i Almedalen lyfter AFA Försäkring utmaningar, risker och möjliga förebyggande åtgärder inom fysiskt krävande arbeten och arbete i kontorsmiljöer. Det blir även diskussion kring vilka beteenden som formar arbetslivet och hur man kan bryta invanda mönster för att främja en god fysisk arbetsmiljö.

Se samtliga medverkande och hela seminarieprogrammet på afaforsakring.se
Seminarierna arrangeras tisdag 3 juli i "Bryggan" i Hälsodalen vid S:t Hans Café, S:t Hansplan 2:

Är arbetsmiljöproblemen lösta inom fysiskt krävande arbeten? kl. 13:00–14:15

Den fysiska arbetsmiljön på kontoret – förutsättningar för att hålla hela arbetslivet kl. 14:30–15:30

Vilka beteendeförändringar behövs för att skapa en god fysisk arbetsmiljö? kl. 15:45–17:00

Medverkande under eftermiddagens seminarier är bland andra:
Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Cecilia Berlin, forskare i produktionsergonomi, Chalmers
Anna Weigelt, chef för analysavdelningen, AFA Försäkring
Aram Seddigh, filosofie doktor i arbets- och organisationspsykologi och managementkonsult på WeOffice
Hillevi Hemphälä, teknologie doktor, Lunds tekniska högskola
Parisa Zarnegar, filosofie doktor i neurovetenskap
Jörgen Eklund, professor i ergonomi, KTH
Kristiina Pekkola, ordförande, Svenska Judoförbundet

Det kommer också att hållas en paneldiskussion med arbetsmarknadens parter.

Mer information:
Camilla Hagblom, projektledare för events AFA Försäkring: 073-366 48 42, camilla.hagblom@afaforsakring.se 
Caroline Rylander, presschef AFA Försäkring: 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Om AFA Försäkring
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning