Ny forskning om kroppskamerans påverkan på arbetsmiljön

2018-05-03 11:00

Hot och våld och anklagelser om övervåld har lett till att väktare och ordningsvakter har börjat använda kroppskameror. Men hur påverkar detta deras arbetsmiljö? Forskaren Cecilia Hansen Löfstrand har tilldelats 3 260 000 kronor för att studera bevakningsföretagens användning av kameror.

Kroppskameror väntas ha en avskräckande effekt och kan producera bevismaterial, men befaras samtidigt kunna vara provocerande och innebära ett intrång i bärarens integritet. En studie kan bidra med kunskap om hur kamerorna bör användas med hänsyn till bärarens arbetsmiljö.

Cecilia Hansen Löfstrand, vid Göteborgs universitet har fått forskningsanslag för att tillsammans med Christel Backman studera två bevakningsföretags användning av kroppsburna kameror i en shoppinggalleria och i kollektivtrafiken. I studien ingår att undersöka hur bärarna upplever kamerorna, hur användingen regleras, hur filmmaterialet används och hur arbetet bäst organiseras ur arbetsmiljösynpunkt.

– Forskning om väktares och ordningsvakters användning av kroppskameror saknas helt idag. Det finns inte heller någon lagstiftning eller nationell policy för detta område, säger Cecilia Hansen Löfstrand.

Projektet förväntas ge kunskap om ett eventuellt glapp mellan förförhoppningar om en bättre arbetsmiljö genom bärbara kroppskameror och väktarnas och ordningsvakternas praktiska erfarenheter. Projektet väntas också bidra med kunskap om arbetsledningens förhållningssätt till medarbetarnas rätt till integritet och resultera i riktlinjer för hur arbetet med kroppsburna kameror bör organiseras.

På afaforsakring.se/forskning finns mer information om samtliga projekt som fått anslag. 

Mer information
Cecilia Hansen Löfstrand, docent i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet: 070–216 24 90 cecilia.lofstrand@gu.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring: 070-893 95 48 barbro.jacobsson@afaforsakring.se   
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd 
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning