Nanomaterial i arbetsmiljön – kan något så litet vara farligt?

2018-05-23 07:00

Tillverkade nanomaterial har börjat användas i allt större utsträckning och för allt fler applikationer inom bland annat tillverkningsindustrin, byggsektorn och medicin. Men nanomaterialen har inte bara fördelar, de kan också innebära nya hälsorisker. Under en seminariedag på AFA Försäkring 29 maj presenteras ny forskning inom området.

Nanomaterial har under det senast decenniet börjat användas allt mer och förekommer i ökad utsträckning i vår arbetsmiljö. Fortfarande saknas dock kunskap om hälsoriskerna med många nanomaterial.

– Vid seminariet får vi en inblick i hur man kan mäta förekomst av nanopartiklar och hur man kan göra riskbedömningar. Svårigheterna med att både mäta förekomsten av dessa extremt små partiklar och bedöma riskerna kommer att belysas och vi får exempel på åtgärder som minskar exponeringen, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring.

Ann-Beth Antonsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och adjungerad professor vid KTH, är en av de forskare som talar under dagen på temat ”Kan något så litet vara farligt?”. Hon har med finansiering av AFA Försäkring utvecklat en metodik för att bedöma risker med exponering för nanomaterial i arbetsmiljön.

– Det finns en oro för att nanomaterial har särskilt farliga egenskaper och forskningen visar att åtminstone för några nanomaterial, exempelvis titandioxid, är nanopartiklar mer hälsofarliga än större partiklar av samma material, säger Ann-Beth Antonsson.

Hälsoriskerna varierar beroende på vilket ämne eller material som nanomaterialet består av. Fortfarande behövs mer kunskap om en del av de nanomaterial som hanteras.

– Det här ställer krav på en metodik för att bedöma risker och vidta åtgärder som minskar riskerna, även om kunskapsunderlaget är begränsat. Att använda sig av försiktighetsprincipen är ett sätt att säkerställa att åtgärder vidtas som ger ett tillräckligt skydd, även om nanomaterial skulle vara farligare än vi idag känner till, säger Ann-Beth Antonsson.

Mer information:
Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet: 010-788 65 47 eller 0730-78 97 09
ann-beth.antonsson@ivl.se
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 073-096 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Läs mer om seminaridagen, se program och vilka forskare som kommer att att den 29 maj på afaforsakring.se. På denna sida kommer även dokumentation från dagen att publiceras i efterhand.