Ny rapport: Fallolyckor på arbetet

2018-03-28 07:00

Den vanligaste arbetsolyckan är fallolyckor och varje år drabbas 11 000 personer. Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern. Bland personalgrupper inom vård, skola och omsorg är olyckorna vanligt förekommande. Ny statistik från AFA Försäkring presenterades på ett seminarium den 28 mars.

Foto: Maria Lindén

– Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid. Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring, som presenterade den nya rapporten Fallolyckor på arbetet.

Att en arbetsolycka är allvarlig innebär att den har lett till minst 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid och/eller medicinsk invaliditet.

Äldre personer mer utsatta

Med stigande ålder ökar risken att drabbas av en fallolycka.

– Skadorna blir ofta mer allvarliga för äldre än för yngre personer och äldre har sämre förutsättningar för återhämtning än vad yngre har, säger Anna Weigelt.

Kvinnor i åldersgruppen 56–64 år löper mer än dubbelt så hög risk, 2,4 gånger högre, att råka ut för så kallade ”fall i samma nivå” jämfört med kvinnor i genomsnitt. Män i åldersgruppen 56–64 år har en 1,8 gånger högre risk att råka ut för fall i samma nivå än män i genomsnitt.

Halkan bidrar till arbetsplatsolyckor

Alla som förflyttar sig utomhus i tjänsten under vintermånaderna löper ökad risk att drabbas av en arbetsplatsolycka.

– 60 procent av alla fall i samma nivå utomhus inträffade 2015–2016 under perioden november till februari, säger Anna Weigelt.

Yrkesgrupper som drabbas

Flest arbetsolyckor av typen fall i samma nivå bland kvinnor drabbar sysselsatta inom yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, med flera. Även barnskötare och fritidsledare samt förskollärare och fritidspedagoger drabbas.

Flest arbetsolyckor av typen fall i samma nivå bland män drabbar sysselsatta inom yrkesgrupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete, yrkesförare och metallarbete.

Fallolyckor kan förebyggas

Vintertid kan olyckor utomhus förebyggas med hjälp av exempelvis halkskydd vid entréer, sandning, snöröjning, broddar och ändamålsenliga skor.

Inomhus kan fallolyckor förebyggas med hjälp av att hålla golv torra, rensa undan eventuella hinder i korridorer och andra förflyttningsvägar i arbetsmiljön. Även inomhus kan ändamålsenliga skor göra skillnad.

Fall från höjd kan förebyggas med hjälp av fallskydd på stegar och pallar och relevanta arbetsredskap för arbete på höjd.

– Genom att sprida rapporter som utgår från vår skadedatabas hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsolyckor, säger Anna Weigelt.

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presentas varje år aktuell statistik i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten Fallolyckor på arbetet är den första delrapporten som presenteras under 2018.

Judo kan ge ökad fallkompetens

Att lära sig att falla rätt kan också vara ett sätt att förebygga fallolyckor. Tidigare i år startade AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet ett samverkansprojekt kring fallkompetens i arbetslivet. Projektet finansieras av AFA Försäkring och syftar till att genom fallteknikutbildningar/fallteknikträning förebygga fallolyckor på arbetet och minska skador av fallolyckor på arbetsplatsen, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Efter presentationen av den nya statistikrapporten berättade en representant från Svenska Judoförbundet och AFA Försäkrings projektledare för samarbetet om fallkompetensarbetet och visade även några praktiska övningar som kan förebygga fall. TV4 Nyhetsmorgon: Fallteknikträning på AFA Försäkring under ledning av Svenska Judoförbundet.

Läs mer om vår samverkan om ökad fallkompetens i arbetslivet med Svenska Judoförbundet och se filmer på temat.

Text: Linda Harling

Mer information:
Presentationen av rapporten filmades och kommer tillsammans med referat och dokumentation från seminariet att publiceras på afaforsakring.se. Där finns även en kort, filmad intervju med Anna Weigelt. 

På denna sida finns rapporten Fallolyckor på arbetet att ladda ner.

Kontakt: Anna Weigelt, chef för analysavdelningen AFA Försäkring, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se