Webbutbildning bidrar till bättre arbetsmiljö

2018-02-01 08:00

Nytt år, ny termin och nya möjligheter. Genom en kostnadsfri webbaserad utbildning kan fler fördjupa sina arbetsmiljökunskaper. Med bidrag från AFA Försäkring har Prevent och fem universitet och högskolor tagit fram en webbutbildning, som ska bidra till säkrare och hälsosammare arbetsplatser.

Utbildningen ”Work and Technology on Human Terms” har nu funnits tillgänglig en termin och cirka 550 personer har hittills genomgått hela eller delar av utbildningen. Vetskapen om den kostnadsfria utbildningen på nätet har spritt sig och bara sedan årsskiftet har allt fler gått.

Säkrare och hälsosammare arbetsplatser

– Syftet med webbutbildningen är att bidra till säkrare och hälsosammare arbetsplatser genom att öka kunskaperna om hur produkter, system och arbetsorganisationer kan utformas utifrån människans behov, säger Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent.

Målgruppen för webbutbildningen – som är på engelska – är i första hand studenter vid ingenjörs- ekonomi- och beteendevetarprogram, men utbildningen riktar sig även till yrkesverksamma som genomgått dessa utbildningar.

– Den vänder sig bland annat till högskolestuderande som i sitt kommande arbetsliv kan förväntas ha inflytande över arbetsmiljön i sin roll som produktutvecklare, arkitekt, chef och ledare, säger Gunnar Lagerström.

Även chefer och skyddsombud kan gynnas av att gå webbutbildningen och därigenom skaffa sig fördjupade arbetsmiljökunskaper.

Kunskapen tillgänglig för alla

Vem som helst som är intresserad av ämnet kan gå utbildningen som finns tillgänglig på internet och är kostnadsfri.

– Vi på AFA Försäkring, som genom bidrag till Prevent stöttat framtagandet av webbutbildningen, tycker att det är viktigt att tillgängliggöra den här typen av arbetsmiljökunskaper för en bredare målgrupp, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Av de experter som bidragit till arbetet med utbildningen, har flera tidigare fått stöd från AFA Försäkring för forskning inom arbetsmiljö och hälsa.

Text: Linda Harling

Kontakt och mer information:

Läs mer om webbutbildningen på onhumanterms.org
Trailer om webbutbildningen

Gunnar Lagerström, projektledare, Prevent: 073-940 04 60 gunnar.lagerstrom@prevent.se 
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se 

Mer om Prevent
Prevent underlättar för arbetsplatser att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt Prevent gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans. Mer information finns på prevent.se

Mer om AFA Försäkring och forskningsstödet
AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Varje år satsar AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på afaforsakring.se/forskning