Otydlig organisation kan leda till att chefer blir mobbade

2018-02-23 08:00

Mobbning av chefer kan uppstå i alla typer av verksamheter och beror ofta på otydlig ledning. Det berättade Christina Björklund, forskare på Karolinska Institutet, när hon presenterade sitt forskningsprojekt Chefer i skottlinjen – mobbning på arbetet vid ett seminarium på AFA Försäkring.

– Jag jobbade med ledarskapsutveckling och märkte att chefer oftare betraktas som de som mobbar än de som mobbas. Men det är vanligare än man tror att chefer utsätts för mobbning, sa Christina Björklund, docent i ekonomisk psykologi på Karolinska Institutet.

Christina Björklund har nyligen avslutat det av AFA Försäkring finansierade forskningsprojektet Chefer i skottlinjen – mobbning på arbetet. Projektet är ett första steg i att identifiera hur och när chefer riskerar att drabbas av mobbning.

– Vuxenmobbning är i regel väldigt subtil och tar lång tid att upptäcka. I en väl fungerande organisation existerar inte mobbning, men när strukturerna är otydliga skapas utrymme att bete sig illa mot andra. Det uppstår lätt maktkamper om du som nytillträdd chef har en vag roll eller uppdraget att förändra organisationen.

Mobbning förekommer på olika typer av arbetsplatser

Christina Björklund och hennes forskargrupp har haft tillgång till registerdata över 18 000 chefer i både offentlig och privat sektor. De kunde konstatera att 3,2 procent av cheferna hade utsatts för mobbning. Det visade sig att mobbning förekommer såväl i kommuner, landsting och på universitet som i tjänstesektorn och inom industrin.

– I den offentliga sektorn är 80 procent av cheferna kvinnor och 20 procent män. Där uppgav män i lägre chefsposition och kvinnor i högre chefsposition att de råkat ut för mobbning, sa Christina Björklund.

– Det kan bero på att de här grupperna utmanar normer, männen som chefer för kvinnliga medarbetare och kvinnorna som högre chefer. Då är risken större att utsättas för mobbning och trakasserier.

AFA Försäkring bidrar till minskad ohälsa i arbetslivet

Christina Björklund har tidigare studerat mobbning i den akademiska världen jämfört med i industrin och chefers psykosociala hälsa, i två projekt som finansierades av AFA Försäkring.

– Vi vill minska ohälsan i arbetslivet och stödjer forskning som kan bidra till det. Christina Björklunds forskning belyser en typ av mobbning på arbetet som tidigare inte fått så mycket uppmärksamhet, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Mer information:

Ett skriftligt referat och en filmupptagning från seminariet finns här.

Kontakt:

Christina Björklund, docent i ekonomisk psykologi, Karolinska Institutet; 073–416 33 83, e-post: christina.bjorklund@ki.se

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring; 08–696 41 60, e-post: susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 08–696 42 63.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljonerkronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador i både privat näringsliv och kommuner och landsting. Mer information om forskningen finns på afaforsakring.se/forskning.