Ny forskning om åldersmedvetet ledarskap får finansiering

2018-01-11 09:00

Åtgärder för att få äldre medarbetare att stanna på en arbetsplats kan göra en organisation effektivare och bidrar samtidigt till ett hållbart arbetsliv. Kerstin Nilsson, vid Lunds universitet, har tilldelats 3 565 000 kronor av AFA Försäkring för att forska om detta.

En av de största utmaningarna för den svenska arbetsmarknaden är att göra arbetslivet hållbart så att fler klarar av att arbeta i en högre ålder. I detta arbete är chefer strategiskt viktiga aktörer, vilket Kerstin Nilsson, docent i folkhälsovetenskap på Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, kommer att ta fasta på i sitt forskningsarbete.  

– Chefer har en viktig roll i utvecklingen och behöver lära sig organisera arbetet på ett sätt som också främjar arbetsmiljön, säger Kerstin Nilsson, som i dagarna beviljats stöd från AFA Försäkring för sin forskning.

Forskningen ska bidra till faktiska åtgärder

Genom Kerstin Nilssons forskningsprojekt kommer chefer och HR-personal i Helsingborgs kommun att utbildas enligt modellen ”Sustainable working life for all ages”, swAge, avsedd att öka kunskapen om åldrande i arbetslivet. Efter utbildningen ska cheferna sätta in åtgärder för att möjliggöra för äldre medarbetare i kommunen att arbeta kvar längre. I projektet ingår också en utvärdering av insatserna.

Erfarenhet och kompetens bland äldre tas tillvara

Projektet pågår till och med 2020 och förväntas ge ny kunskap om hur man kan skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom att ta tillvara erfarenhet och kompetens hos en ökande andel äldre medarbetare.

– Vi hoppas att vår forskning ska generera såväl organisatorisk effektivitet som bredare sociala och ekonomiska fördelar. Ökad individuell och organisatorisk hälsa och minskad frånvaro kan göra att att fler kan och vill ingå i ett längre arbetsliv, säger Kerstin Nilsson.

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring, tror att forskningen kan göra skillnad:

– Vi är glada att kunna bidra till den här typen av forskning och tänker att den kan spela roll i det framtida arbetet, för ett hållbart arbetsliv, säger hon.

Fler forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa får pengar

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Kerstin Nilsson, vid Lunds universitet, är en av tio projektledare som får forskningsmedel vid den fjärde anslagsomgången 2017, där totalt 22 191 000 kronor tilldelas olika forskningsprojekt.

På afaforsakring.se/forskning finns mer information om samtliga projekt. https://www.afaforsakring.se/forskning/

Mer information:
Kerstin Nilsson, Lunds universitet: 070–256 29 80 kerstin.nilsson@med.lu.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring: 070-893 95 48 barbro.jacobsson@afaforsakring.se   
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning