Hot och våld i kommun- och landstingssektorn

2018-01-18 08:00

En femtedel av alla arbetsolyckor i kommuner och landsting orsakas av hot och våld. Yrkesgrupperna socialt arbete, undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter är några av de mest utsatta och fler kvinnor drabbas. Det visar färsk statistik från AFA Försäkring för åren 2014–2016.

I kommuner och landsting orsakades nära 20 procent av alla godkända arbetsolycksfall år 2014–2016 av hot och våld. Kontaktyrken, det vill säga yrken där man arbetar med människor, är mer utsatta än andra.

– Det gäller särskilt undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera, som tillhör den största yrkesgruppen i kommun- och landstingssektorn. Där ser vi en hög andel olyckor med hot och våld och flest antal olyckor under tidsperioden 2014–2016, säger Therese Ljung, analytiker på AFA Försäkring.

Fler kvinnor drabbas

– Hot och våld stod för 20 procent av de godkända arbetsolycksfallen för kvinnor under treårsperioden. För män var motsvarande siffra 16 procent. Olyckorna är dessutom fler till antalet bland kvinnor, vilket beror på att fler kvinnor jobbar i yrken där hot och våld förekommer, säger Therese Ljung.

Lärare och skolledare sticker ut i statistiken

Statistiken visar att även lärare och skolledare drabbas av hot och våld, där orsakades 24 procent av samtliga olyckor 2014–2016 av hot och våld, vilket kan jämföras med yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera där hot och våld orsakade 27 procent av alla arbetsolycksfall.

”Jag blev biten när jag skulle ge medicin”

Skötare, vårdare och boendestödjare påverkas i hög utsträckning. Dessa yrkesgrupper arbetar med rehabilitering och vård av patienter inom psykiatrisk vård och missbruksvård, samt med personer med funktionsnedsättning.

– I de här grupperna uppstår hot och våldsituationer ofta slumpartat och väldigt plötsligt. Vanliga händelser beskrivs exempelvis som: ”Aggressiv patient slog mig i ansiktet”, ”Jag blev biten när jag skulle ge medicin” och ”Behövde låsa in mig efter hot från utåtagerande patient”, säger Therese Ljung.

Stor variation i landet

– Vi ser även att det finns regionala skillnader med en stor spridning i landet av andelen arbetsolycksfall orsakade av hot och våld under åren 2014–2016. Lägst andel hade Gotlands län, Värmlands län och Jämtlands län. Högst andel hade Örebro län, Östergötlands län och Dalarnas län.

– Arbetsolycksfall orsakade av hot och våld är fortfarande vanligt förekommande. Det är därför viktigt att fortsättningsvis följa och beskriva utvecklingen av hot och våld på den svenska arbetsmarknaden, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring.

Text och bild: Linda Harling

Fakta om AFA Försäkrings statistik om hot och våld
På afaforsakring.se finns den senaste rapporten "Hot och våld i kommun- och landstingssektorn".

AFA Försäkring har även tidigare uppmärksammat hot och våld på den svenska arbetsmarknaden i statistikrapporterna ”Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden” (2015) och ”Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang” (2017). 

Fler aktuella rapporter finns här.

Kontakt:
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen AFA Försäkring, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Therese Ljung, analytiker AFA Försäkring: 08-696 45 50, therese.ljung@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se