Halkan bidrar till arbetsplatsolyckor

2017-11-14 08:00

Nu är vintern här och med den kommer halkan. Alla som förflyttar sig utomhus i tjänsten under vintermånaderna löper ökad risk att drabbas av en arbetsplatsolycka. Mellan december och februari inträffar nästan hälften av årets alla fallolyckor utomhus, visar statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas.  

Bland arbetsplatsolyckor är fallolyckor den allra vanligaste typen och under vintern är fall utomhus vanligast.

– De flesta fallolyckorna utomhus, 22 procent, inträffar i januari, som statistiskt sett därmed är den mest olycksbådande vintermånaden när det gäller fallolyckor, säger Therese Ljung, analytiker på AFA Försäkring.

Många fallolyckor får långvariga konsekvenser

De yrken som sticker ut när det gäller fallolyckor utomhus under vintern är brevbärare och tidningsdistributörer, städare och fönsterputsare, undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Inom dessa yrkesgrupper sker strax under 75 procent av olyckorna vintertid. Fallolyckor utomhus leder ofta till allvarliga problem för den som drabbas.

– Under 2016 ledde en tredjedel av alla de fallolyckor som inträffade utomhus till sjukfrånvaro längre än 30 dagar och/eller medicinsk invaliditet. Detta mönster känner vi igen från tidigare år, säger Therese Ljung.

Så kan man undvika fallolyckor utomhus

Det finns många sätt att förebygga fallolyckor utomhus vintertid. Halkskydd på frekventa in- och utgångar kan göra skillnad, liksom sandning och snöröjning. Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som på skolgårdar, gångbanor och förskolor. Halkutbildning för riskgruppen äldre kan vara en god förebyggande åtgärd.

– Vill man själv förebygga att falla utomhus är det bra att använda ändamålsenliga skor och gärna broddar om det är riktigt halt ute, säger Therese Ljung.

Skadedatabasen – en unik källa till kunskap om skador och sjukdomar

Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas som innehåller information om nästan 14 miljoner försäkringsärenden. Skadedatabasen ger stor kännedom om skador och sjukdomar på svenska arbetsplatser.

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presentas varje år aktuell statistik i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och i fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporterna finns på AFA Försäkrings hemsida och går att ladda ner från afaforsakring.se. Sökningar i skadedatabasen görs även på beställning från forskare och fack- och arbetsgivarförbund.
 

Mer information:
Therese Ljung, analytiker AFA Försäkring: 08-696 45 50 therese.ljung@afaforsakring.se Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se