Fler arbetsgivare ska få kännedom om rehabiliteringsstödet

2017-11-28 08:00

AFA Försäkrings rehabiliteringsstöd är en viktig del i arbetet med att minska sjuktalen och få tillbaka drabbade i arbete. Av Sveriges alla kommuner är det nästan 190 som sällan eller aldrig ansökt om det och även inom privata sektorn är det många arbetsgivare som inte känner till att stödet finns. AFA Försäkring uppmärksammar möjligheterna med stödet genom riktade utskick och ett seminarium.

Anna Mia Olofsson, verksamhetskoordinator för rehabiliteringsstödet, presenterade statistik för inkomna ärenden.

Rehabiliteringsstödet är framtaget av arbetsmarknadens parter och innebär att arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaderna när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Webbaserad ansökningsprocess ska förenkla

De senaste åren har ansökningsprocessen setts över och förenklats på flera sätt, bland annat genom tydligare riktlinjer, utökad tidsgräns och digital ansökan.

– Numera är ansökningsförfarandet helt webbaserat. Vill man som arbetsgivare få mer information om rehabiliteringsstödet eller få hjälp att sprida information inom sin organisation, är man välkommen att kontakta oss. Vi vill att fler ska få möjlighet till stöd i sin rehabiliteringsprocess och hjälper gärna både kommuner och privata arbetsgivare med den typen av informationsspridning, säger Anna Mia Olofsson, verksamhetskoordinator för rehabiliteringsstödet på AFA Försäkring.

Rehabiliteringsstödet – en outnyttjad resurs

Trots förbättringarna är det fortfarande många inom både privat och offentlig sektor som aldrig ansökt om rehabiliteringsstöd. Exempelvis har fler än hälften av alla kommuner aldrig ansökt om rehabiliteringsstöd.

– Vi ser att detta är en outnyttjad resurs och möjlighet som vi vill att fler arbetsgivare ska känna till. Därför har vi bland annat gjort ett stort postutskick till HR-chefer i de nästan 190 kommuner som aldrig skickat in en ansökan. Vi arrangerar även ett seminarium där vi riktar oss till alla arbetsgivare och berättar mer om hur stödet fungerar, säger Anna Mia Olofsson.

 

Rehabiliteringsstödet kan innefatta: stöd för beroendebehandling, enskilda samtal genomförda med legitimerad psykolog eller psykoterapeut, vissa stresshanterings- och livsstilsförändringskurser, omskolning, arbetsprövning eller andra rehabiliteringsåtgärder.

Under seminariet presenterade Anna Mia Olofsson statistik för inkomna ansökningar. En av AFA Försäkrings försäkringsspecialister berättade under seminariet om vilka som omfattas av stödet och vilka insatser man kan få stöd för. Handläggare för rehabiliteringsstödet informerade om hur det går till rent praktiskt att ansöka om rehabiliteringsstöd.

Mer information:
Läs mer om AFA Försäkrings rehabiliteringsstöd här.

Referat från seminariet kommer i efterhand att publiceras på afaforsakring.se.

Kontakt: Anna Mia Olofsson, verksamhetskordinator Rehabliteringsstöd AFA Försäkring, 0730-78 99 11 annamia.olofsson@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Text och foto: Linda Harling