Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

2017-11-09 08:00

Den 14 november arrangerar AFA Försäkring ett forskningsseminarium med temat digitaliseringens effekter på vår arbetsmiljö på Karlstad Congress Culture Center. Hur förändras arbetsmiljön och vilka nya risker ska arbetsgivare vara medvetna om? Föreläsningar om aktuell forskning och goda exempel från det lokala näringslivet och den offentliga sektorn uppmärksammas.

– Att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och vara medveten om de effekter den kan ha på arbetstagarnas arbetsmiljö och hälsa är en stor utmaning för många arbetsgivare. Genom vår seminariedag får fler möjlighet att lära mer och ta del av den forskning vi finansierar inom området, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Vägar till hållbart digitalt arbetsliv
En av föreläsarna under dagen är Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Hon delar med sig av sin forskning och uppmärksammar bland annat Valmet, en global utvecklare och leverantör av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin, som ingått i hennes forskning. Valmet har fler än 12 000 anställda runt om i världen och omkring 1 500 medarbetare jobbar på enheter i Sverige, varav den största finns i Karlstad.

– Traditionell tillverkningsindustri är kanske inte det första man tänker på när man talar om det gränslösa arbetslivet och digitalisering. Men tillverkningsindustrin har genomgått och genomgår stora förändringar, vilka bland annat innefattar hur, var och när man arbetar eller inte. Att vi valde att ta med Valmet i våra studier beror delvis på detta, men framför allt på att där fanns en nyfikenhet och ett intresse för samarbete kring dessa frågor, säger Ann Bergman.

Forskningen fokuserar på vilka strategier de anställda använder för att hantera de krav och möjligheter som den digitala tekniken kan innebära. Både i kontors- och produktionsmiljö, men också på hemmaplan. Hur upplever den anställde, dennes partner och barn att den digitala tekniken påverkar familjelivet? Vilka strategier har chefer och HR-ansvariga för att hantera frågor rörande den digitala tekniken i relation till en hållbar arbetsmiljö?

Industri i Karlstad med stort engagemang för hållbarhet
Hållbarhet utgör en central del av Valmets affärsstrategi och verksamhet. Deras långsiktiga vision är att utveckla lösningar som tar industrin till en ny nivå i framtiden, bland annat genom just digitalisering. Valmets hållbarhetsarbete fokuserar även på personalen i företaget. Som arbetsgivare möter man både möjligheter och utmaningar i en allt mer digitaliserad värld. När Valmet fick möjlighet att delta i forskningsprojektet såg de chansen att bidra till att öka förståelsen och kunskapen kring ämnet.  

– Vi hoppas att vår medverkan hjälper till att lyfta frågan på ett balanserat sätt. För vår egen del kan det leda till att vi bättre identifierar hur vi kan minska eller undvika arbetsmiljörisker som kommer av digitaliseringen och hur vi på ett hälsosamt sätt kan dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen och den ökade tillgängligheten erbjuder. Jag tror exempelvis att den nya tekniken kan hjälpa oss att samarbeta bättre och bli effektivare, säger Andreas Beckman, HR-chef på Valmet AB.

Fler goda exempel och kända talare under dagen
Seminariedagen innehåller flera föreläsningar om aktuell forskning på området. En av talarna under dagen är Jan Gulliksen, tidigare ordförande i Digitaliseringskommissionen och professor i människa-datainteraktion på KTH. Gudbjörg Erlingsdóttir, docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola, berättar om digitaliseringens påverkan på sjukvårdspersonalens arbetsmiljö och Jörgen Eklund, professor i industriell ergonomi på KTH, pratar om smarta kläder som visualiserar risker i arbetet.

Se hela dagens program på afaforsakring.se. Efter seminariedagen publiceras även referat från dagen på denna sida.

Kontakt: Andreas Beckman, Valmet AB 070-570 11 17 andreas.beckman@valmet.com
Ann Bergman, Karlstads universitet, 073-460 65 59 ann.bergman@kau.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se
Camilla Hagblom, projektledare event AFA Försäkring: 073-366 48 42 camilla.hagblom@afaforsakring.se

Mer om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på afaforsakring.se/forskning