Arbete och Hälsa – 50-årsjubileum för kunskapsöversikter

2017-11-27 09:00

Skriftserien Arbete och Hälsa publicerar originalarbeten, doktorsavhandlingar, kriteriedokument och litteraturöversikter av hög vetenskaplig kvalitet. Torsdag den 30 november firar vi Arbete och Hälsas 50-årsjubileum och presenterar i samband med detta en översikt över kunskapsöversikter inom arbetsmiljöområdet på ett seminarium hos AFA Försäkring.

– Det känns roligt och viktigt att uppmärksamma kunskapsöversikterna och att de spridit fördjupad vetenskaplig kunskap av hög kvalitet under 50 år. Översikterna syftar till att beskriva arbetsmiljöns betydelse för såväl uppkomst och försämring av sjukdom som arbetsförmåga, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

AFA Försäkring uppmärksammar 50-årsjubileet som en av finansiärerna av kunskapsöversikterna Arbete och Hälsa. Seminariet på AFA Försäkring innehåller en tillbakablick och fokuserar på dagens kunskapsöversikter. Flera forskare inom arbets-och miljömedicin deltar under dagen och pratar om kunskapsöversikterna ur olika perspektiv.

Bland talarna finns: Kjell Torén, professor i försäkringsmedicin vid Göteborgs universitet och Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Mer information

Läs mer om 50 årsfirandet, seminariedagen och övriga medverkande talare på afaforsakring.se. I efterhand kommer ett referat från seminariedagen att publiceras på samma sida.

AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning 

Kontakt: Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Är du journalist och vill delta under dagen? Kontakta: Maria Shütt, FoU-avdelningen, AFA Försäkring: 08-696 49 74 maria.schutt@afaforsakring.se

Text: Linda Harling